حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر حاجي آباد

زهرا قاسمى نژاد

زهرا قاسمى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
عليرضا قربانى

عليرضا قربانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مجيد سالارحسينى

مجيد سالارحسينى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سيما ناصرى نژاد تكلو

سيما ناصرى نژاد تكلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سپيده نبى پور گيسى

سپيده نبى پور گيسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فاطمه آآوخ

فاطمه آآوخ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ساميه ميرزاپور

ساميه ميرزاپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسماء قاسمى نژاد رايينى

اسماء قاسمى نژاد رايينى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضا صادقى

رضا صادقى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهديه ناصرى پور

مهديه ناصرى پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدرضا اباذرى

محمدرضا اباذرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهديه ميرزاده

مهديه ميرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على ملك پور افشار

على ملك پور افشار

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزانه پوران

فرزانه پوران

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرگس عسكرى

نرگس عسكرى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نازى صمدى

نازى صمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لعيا دهقانى سرگزى

لعيا دهقانى سرگزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم زمانى افشار

مريم زمانى افشار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهتاش قاسمى نژاد رايينى

مهتاش قاسمى نژاد رايينى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ايرانپور

فاطمه ايرانپور

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا حسن زاده

زهرا حسن زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نسترن حاتمى

نسترن حاتمى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نازيلا ابراهيمى تكلو

نازيلا ابراهيمى تكلو

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انسيه حاتمى

انسيه حاتمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هانيه امانى

هانيه امانى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا پوران

مهسا پوران

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ژيلا خوانچه مهر

ژيلا خوانچه مهر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/29/2023 12:26:43 PM
Menu