ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ابهر

شايان واعظى

شايان واعظى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مرضيه كاظمى

مرضيه كاظمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سيدكامران كلانترى

سيدكامران كلانترى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مريم خدابنده لو

مريم خدابنده لو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آرش يعقوبى

آرش يعقوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سيده مائده موسوى

سيده مائده موسوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آزيتا على جماعت

آزيتا على جماعت

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مريم بيگدلى

مريم بيگدلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پرديس جلفائى

پرديس جلفائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سيد امير مسعود تقوى

سيد امير مسعود تقوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پويا تاريوردى

پويا تاريوردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد داداشيان

محمد داداشيان

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بابك حيدرى

بابك حيدرى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آيلار مهدى لو

آيلار مهدى لو

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهديه حسنى

مهديه حسنى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طاهره كلانترى

طاهره كلانترى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرضيه آهنگريان

مرضيه آهنگريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مريم شكورى

مريم شكورى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على رضا همتى

على رضا همتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عاطفه خدابنده

عاطفه خدابنده

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مهران پيرى

مهران پيرى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شكيبا غيب قلى خانى

شكيبا غيب قلى خانى

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهسا مولايى

مهسا مولايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد ميكائيلى

محمد ميكائيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد منفرديان

محمد منفرديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هانيه مشهدى

هانيه مشهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ناهيد هاديلو

ناهيد هاديلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هادى صفدرى

هادى صفدرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غزاله حاجى خانى

غزاله حاجى خانى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيد مهدى موسوى

سيد مهدى موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عادل اسدى

عادل اسدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهنام ندرلو

بهنام ندرلو

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على اله يارى

على اله يارى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آرش مولائى

آرش مولائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على نصيرى

على نصيرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سعيد تركى

سعيد تركى

مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شادى مقيمى

شادى مقيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آيدا شيخلر

آيدا شيخلر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيده زهرا افضلى

سيده زهرا افضلى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محسن شيرمحمدى فرد

محسن شيرمحمدى فرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرشته خلفى

فرشته خلفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حديث عسگريلو

حديث عسگريلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نسترن دژگام

نسترن دژگام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على فاطمى

على فاطمى

فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهران آقاعلى

مهران آقاعلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرضيه شاهسوند

مرضيه شاهسوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عليرضا آهنگريان

عليرضا آهنگريان

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن قيدارى

حسن قيدارى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مائده اميرخانى

مائده اميرخانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هانيه زينل خانى

هانيه زينل خانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمد شفيعى

احمد شفيعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه چگينى

فاطمه چگينى

فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوشين مختارزاده

نوشين مختارزاده

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مونا شفاعى

مونا شفاعى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على كلانترى

على كلانترى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى مولايى

مهدى مولايى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدرضا دودانگه

محمدرضا دودانگه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عاطفه ميرزاجانى

عاطفه ميرزاجانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على حسين خانى

على حسين خانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه باندم

فاطمه باندم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افسون داودى

افسون داودى

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد مهديخانى

محمد مهديخانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه دهقانى

فاطمه دهقانى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جواد باقرى وند

جواد باقرى وند

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زينب يوسفلى

زينب يوسفلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين ذوالقدرى

حسين ذوالقدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيما راژ

شيما راژ

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على صفدرى

على صفدرى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نازنين اسفنديارى

نازنين اسفنديارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريناز بختيارى

پريناز بختيارى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيدعليرضا كاظمى

سيدعليرضا كاظمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ميرزابگى

على ميرزابگى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سمانه عباسى آزاد

سمانه عباسى آزاد

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرضيه تقى خانى

مرضيه تقى خانى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امير حسين زاده

امير حسين زاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد حداديان ابهرى

محمد حداديان ابهرى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى غلامى

مهدى غلامى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكيلا خليلى ابهرى

شكيلا خليلى ابهرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدمعين اديب فر

محمدمعين اديب فر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سمانه بختيارى

سمانه بختيارى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى قهرمانى

مصطفى قهرمانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرسا مولايى

مهرسا مولايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهرداد صالحى

مهرداد صالحى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شقايق نظرى

شقايق نظرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:43:00 PM
Menu