رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رشتخوار

جواد رضايى

جواد رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد اكرامى

محمد اكرامى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهدى رحيم زاده

مهدى رحيم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضا يوسفى

رضا يوسفى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رضا مختارى زاده

رضا مختارى زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پروين خوشرو

پروين خوشرو

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديه ذباح

مهديه ذباح

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا صداقت نيا

زهرا صداقت نيا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محسن شكوهى فرد

محسن شكوهى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدحسن سيدان

سيدحسن سيدان

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد محمدنيا

محمد محمدنيا

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمد نجفى

احمد نجفى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سكينه لنگرى

سكينه لنگرى

شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مجتبى على پور ثانى

مجتبى على پور ثانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:37:32 AM
Menu