مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مروست

ليلا طاهرى مروست

ليلا طاهرى مروست

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فاطمه كارگريان

فاطمه كارگريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهام نخعى

الهام نخعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نيلوفر هوشمند

نيلوفر هوشمند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فريبا بيگى خبرى

فريبا بيگى خبرى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فائزه فلاح زاده

فائزه فلاح زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا نورمحمدى

زهرا نورمحمدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا تيو

زهرا تيو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمد رضا احمد كافى

احمد رضا احمد كافى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 5:05:11 AM
Menu