خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خان ببين

رضا جعفرى

رضا جعفرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيد على سيد رضايى

سيد على سيد رضايى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه ابراهيمى كلوكن

فاطمه ابراهيمى كلوكن

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد صديق چكاره

محمد صديق چكاره

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مريم گمشاد

مريم گمشاد

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرزانه ميرزاخانى

فرزانه ميرزاخانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مريم رحيمى

مريم رحيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه پودينه

مرضيه پودينه

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:24:23 AM
Menu