بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندرتركمن

محمد شكيبا

محمد شكيبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
راضيه توماج ايرى

راضيه توماج ايرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مريم طريك

مريم طريك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افسانه صادقى

افسانه صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عاطفه بخشى

عاطفه بخشى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عاشور كر‌

عاشور كر‌

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم كر‌

مريم كر‌

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميكائيل مصدرى

ميكائيل مصدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيما اونق

شيما اونق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راضيه يلقى

راضيه يلقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسحاق آرون

اسحاق آرون

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عارفه صيادچى

عارفه صيادچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مسعود قاضلى كر

مسعود قاضلى كر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سميرا شيدايى

سميرا شيدايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سالمه احسانى فر

سالمه احسانى فر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على كمى

على كمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدالعزيز بردى پور

عبدالعزيز بردى پور

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طيبه شيخ زاده

طيبه شيخ زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مسعود كلته ئى

مسعود كلته ئى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امين جرجانى

امين جرجانى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ساميه توماج نژاد

ساميه توماج نژاد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبدالرحمان شيروانى

عبدالرحمان شيروانى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرضيه كر‌

مرضيه كر‌

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طه‌ عرازگلدى زاده

طه‌ عرازگلدى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حديثه شاكرى

حديثه شاكرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيد قاضلى كر‌

وحيد قاضلى كر‌

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عادله دوردى نژادكر

عادله دوردى نژادكر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيل كر‌

اسماعيل كر‌

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهيار ساتلخى

مهيار ساتلخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پدرام كريمى

پدرام كريمى

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احسان هوشمند

احسان هوشمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيسى بزمونه

عيسى بزمونه

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريان پاويز

پريان پاويز

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالرئوف بيات كلته

عبدالرئوف بيات كلته

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهران بغدادى

مهران بغدادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادى قوجقى

هادى قوجقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدامين كر‌

محمدامين كر‌

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيد صلاحى

وحيد صلاحى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدامين قرنجيك

محمدامين قرنجيك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد كمى

محمد كمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطيفه كمى

لطيفه كمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيب اله كر‌

حبيب اله كر‌

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورالله آق گل

نورالله آق گل

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا پنق

زهرا پنق

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالباسط كامرانى

عبدالباسط كامرانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مائده ايمر

مائده ايمر

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برهان محمدقلى پور

برهان محمدقلى پور

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه سليمى

فاطمه سليمى

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسول عادل

رسول عادل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالجميل قزل

عبدالجميل قزل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهسا دوجى

مهسا دوجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آسوده كمى

آسوده كمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عايشه سقلى

عايشه سقلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالمتين كر‌

عبدالمتين كر‌

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ندا قزل

ندا قزل

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مينا قره بايى

مينا قره بايى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معيد چاى چى

معيد چاى چى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فهيمه صادقى

فهيمه صادقى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
يعقوب ايرى

يعقوب ايرى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرمان نيكوئى

آرمان نيكوئى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على قره قول

على قره قول

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناديا كر‌

ناديا كر‌

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيرين يلقى نژاد

شيرين يلقى نژاد

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرزان كتوكى

فرزان كتوكى

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالستار قرجه

عبدالستار قرجه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه حاجى قلى خانى

فائزه حاجى قلى خانى

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرام قدس قرجه

بهرام قدس قرجه

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاليه گل‌

عاليه گل‌

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وحيد خواجه

وحيد خواجه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زبيده نورعلى

زبيده نورعلى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسين دوجى

حسين دوجى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
احسان اصفهانيانى

احسان اصفهانيانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:41:26 PM
Menu