مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مس سرچشمه

مرضيه خالويى

مرضيه خالويى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه بيگلرى

فاطمه بيگلرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سهيل آقايى پور

سهيل آقايى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه سياوشى

هانيه سياوشى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيد حكيمى پور

سعيد حكيمى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد اميررضا ميرشمسى

سيد اميررضا ميرشمسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محدثه بهاالدينى

محدثه بهاالدينى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:35:03 PM
Menu