قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قلعه گنج

ابراهيم محبى زاده

ابراهيم محبى زاده

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
احسان چترسيما

احسان چترسيما

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عرفان رئسى پور

عرفان رئسى پور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعيده وفايى

سعيده وفايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سجاد اخوندى طراده

سجاد اخوندى طراده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محدثه شنبه زاده

محدثه شنبه زاده

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فرزاد چترنور

فرزاد چترنور

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهاره احمدى

بهاره احمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاليه بازگير آشوبى

عاليه بازگير آشوبى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرحناز رييسى اهوان

فرحناز رييسى اهوان

علوم قران وحديث -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد رضا ماندگارى كهنى

محمد رضا ماندگارى كهنى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين موريانزاده

حسين موريانزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناهيد ماندگارى

ناهيد ماندگارى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پريسا شهدوستى

پريسا شهدوستى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه جام گوهرى

فاطمه جام گوهرى

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يونس دستجردى

يونس دستجردى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مراد شهدادى كلات

مراد شهدادى كلات

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرضيه سالارى

مرضيه سالارى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا طالبى فرد

رضا طالبى فرد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادق سلمانى

صادق سلمانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسيه بال افكن

اسيه بال افكن

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسيه رئيسى

اسيه رئيسى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه ميرزايى

ريحانه ميرزايى

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حامد چمنى

حامد چمنى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حميدرضا ماندگارى

حميدرضا ماندگارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ماندانا شهراللهى

ماندانا شهراللهى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
معظمه اميرى

معظمه اميرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد حسين پالش

محمد حسين پالش

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
واحد شكرى پور

واحد شكرى پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بنيامين چمنى

بنيامين چمنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدرضا ماندگارى

محمدرضا ماندگارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرضا فايز كهنعلى

محمدرضا فايز كهنعلى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا جانفشان

زهرا جانفشان

اماروكاربردها-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محدثه دادخداپور

محدثه دادخداپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صغرى دادخدائى

صغرى دادخدائى

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على اصغر جام گوهرى

على اصغر جام گوهرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
منصور سالميان

منصور سالميان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پيمان دستجردى كهنى

پيمان دستجردى كهنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمد برادران

محمد برادران

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
امير بازگشا

امير بازگشا

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 12:35:21 PM
Menu