شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهريار

يگانه اسمعيلى

يگانه اسمعيلى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
سارا عباسى كمازانى

سارا عباسى كمازانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
زهرا آقاجانى زاده

زهرا آقاجانى زاده

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
حدىث ولى پور گودرزى

حدىث ولى پور گودرزى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امير رضا صادقى

امير رضا صادقى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
حانيه زلفى

حانيه زلفى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امير حسين نورى

امير حسين نورى

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
زهرا حنيفه لو

زهرا حنيفه لو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سما دل دوزى

سما دل دوزى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
نگين حاتمى

نگين حاتمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اميرحسين حسينى ثانى

اميرحسين حسينى ثانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
كيميا مقصودى دربه

كيميا مقصودى دربه

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دانيال آجرلو

دانيال آجرلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افسانه اسماعيلى

افسانه اسماعيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
همراز علينقى زاده

همراز علينقى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
منير حمزه

منير حمزه

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سيده آيدا طاهرى

سيده آيدا طاهرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پريان گرشاسبى

پريان گرشاسبى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سيد سعيد حسينى

سيد سعيد حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
معصومه سادات پيروز

معصومه سادات پيروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نيلوفر آقامحمدى خالدى

نيلوفر آقامحمدى خالدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
زهرا برزويى خرم آبادى

زهرا برزويى خرم آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احسان سمىعى

احسان سمىعى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سيده سارا جوهرى

سيده سارا جوهرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جلال رضايى

جلال رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا صديقى گشتى

زهرا صديقى گشتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهار سهرابى

بهار سهرابى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مريم فرجى ثانى

مريم فرجى ثانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امين شاه چراغى

امين شاه چراغى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مهسا محمدى

مهسا محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پژمان حدادى

پژمان حدادى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فاطمه نويد

فاطمه نويد

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهرزاد على پور

شهرزاد على پور

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عليرضا باطنى

عليرضا باطنى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رامىن جعفرى

رامىن جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مينا شيخى

مينا شيخى

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فاطمه اذان گو قصبه

فاطمه اذان گو قصبه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
سينا بهرامى

سينا بهرامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نرگس گودرزى

نرگس گودرزى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زهرا شرفى مريم نگارى

زهرا شرفى مريم نگارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسن ملتزمى

حسن ملتزمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مژگان عبادتى فرح آور نوبىجارى

مژگان عبادتى فرح آور نوبىجارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نيلوفر حسينى

نيلوفر حسينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مصطفى رادمردلرد

مصطفى رادمردلرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رويا خرقانى

رويا خرقانى

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
على داودوندى

على داودوندى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهسا ابراهيمى

مهسا ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زهرا هاشمى مجد

زهرا هاشمى مجد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مژده بخشى

مژده بخشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غزاله صالح زاده

غزاله صالح زاده

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زهرا حبيبى

زهرا حبيبى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
روژان كاظمى

روژان كاظمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حانيه وطن دوست ضىابرى

حانيه وطن دوست ضىابرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ريحانه ستارپور

ريحانه ستارپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدى توحيدلو

مهدى توحيدلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سپهر عليزاده

سپهر عليزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهسا دست خوش

مهسا دست خوش

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على ابوالحسنى

على ابوالحسنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زينب جندى

زينب جندى

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طناز تبريزى

طناز تبريزى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهدى هادى زاده

مهدى هادى زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زينب عرفان منش

زينب عرفان منش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
على تركاشوندى

على تركاشوندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مائده قمرى

مائده قمرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مائده اسماعيلى

مائده اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شبنم بخشى

شبنم بخشى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رامتين كنعانى

رامتين كنعانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زهرا معجمى اصل

زهرا معجمى اصل

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيدمحمدحسين ترابى

سيدمحمدحسين ترابى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
على فرجى

على فرجى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حدىث مرادى زاده

حدىث مرادى زاده

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عليرضا احمدى شهركى

عليرضا احمدى شهركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پوريا قليچ خانى

پوريا قليچ خانى

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهناز قربانى

بهناز قربانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حميدرضا خلخالى

حميدرضا خلخالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيما على پناه كزج

نيما على پناه كزج

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه حسين زاده

فاطمه حسين زاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا طهماسبى ورزنه

زهرا طهماسبى ورزنه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمد كريمى كيا

محمد كريمى كيا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رامين رضائى

رامين رضائى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عليرضا يوسفى

عليرضا يوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاطمه سرلك

فاطمه سرلك

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
على كهترى

على كهترى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا افتخارى

زهرا افتخارى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نگين وثوقى مياندهى

نگين وثوقى مياندهى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اميرحسين بهمنى

اميرحسين بهمنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محيا رستمخانى

محيا رستمخانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
عاطفه بهرامى نسب

عاطفه بهرامى نسب

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فاطمه سليمانى

فاطمه سليمانى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نيلوفر على يارى

نيلوفر على يارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مىلاد پورحسن

مىلاد پورحسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پوريا عقيلى نيا

پوريا عقيلى نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مبينا احمدى

مبينا احمدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيد توكلى

سعيد توكلى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امير وحدتى

امير وحدتى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
داود براتى

داود براتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پگاه خنجرى

پگاه خنجرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ريحانه محمدى قراگوزلو

ريحانه محمدى قراگوزلو

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اميرحسين خوشنامى

اميرحسين خوشنامى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سحر صادقى

سحر صادقى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شبنم جعفرى ملالى

شبنم جعفرى ملالى

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جواد عزىزى

جواد عزىزى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شقايق بافنده

شقايق بافنده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على منصورى

على منصورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه مطاعى

فاطمه مطاعى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پگاه جمالى

پگاه جمالى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على مصلحى

على مصلحى

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيدمهدى قرشى

سيدمهدى قرشى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مريم تاجيك

مريم تاجيك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عزيزه على نژاد

عزيزه على نژاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم قهرمانى

مريم قهرمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه توكلى

فاطمه توكلى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ثنا غريبى

ثنا غريبى

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم شير محمدى

مريم شير محمدى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سحر عاشقيان

سحر عاشقيان

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دنيا جعفرزاده

دنيا جعفرزاده

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عليرضا سميع پور خرم آبادى

عليرضا سميع پور خرم آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ويدا حمزه

ويدا حمزه

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آناهيتا اسمعيل پور لنگرودى

آناهيتا اسمعيل پور لنگرودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباس ناصرى

عباس ناصرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ملىكا ابراهىمى

ملىكا ابراهىمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سارا تقى زاده مرنى

سارا تقى زاده مرنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم غلام يار نوبيجارى

مريم غلام يار نوبيجارى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پوريا سلطانى

پوريا سلطانى

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ايمان صنعتى

ايمان صنعتى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهره بخشى

طاهره بخشى

مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدجواد زمانپور

محمدجواد زمانپور

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهرناز احمدى

مهرناز احمدى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدى اكبرى

مهدى اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجيد رمضان خانى

مجيد رمضان خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محسن فامرينى

محسن فامرينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مىنا پورآقاعلى آباد

مىنا پورآقاعلى آباد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا رحمتى

زهرا رحمتى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ياسمن بسيج

ياسمن بسيج

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وحيد شكوهى

وحيد شكوهى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نگار فردوسى

نگار فردوسى

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اشكان فرشته

اشكان فرشته

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميررضا مددى

اميررضا مددى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهدى شروعى

مهدى شروعى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سينا آجرلو

سينا آجرلو

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهدى رشكوئيه جديدى

مهدى رشكوئيه جديدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زينب لطيفى

زينب لطيفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نگار نورى

نگار نورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدعرفان موسوى

سيدعرفان موسوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصطفى سمائى نوروزى

مصطفى سمائى نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه ملكشاهى

فاطمه ملكشاهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فائزه بختىارى داوىجانى

فائزه بختىارى داوىجانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جواد حسىن خانى

جواد حسىن خانى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الناز قريشى

الناز قريشى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه رحيم زاده

فاطمه رحيم زاده

اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ندا ادبى نىگجه

ندا ادبى نىگجه

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهزاد صفرزاد

بهزاد صفرزاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زىنب جعفرى

زىنب جعفرى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد على بختيارى

محمد على بختيارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سهيل جمالى

سهيل جمالى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد على بخشى

محمد على بخشى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
هورى توكلى

هورى توكلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امىر محمد دادخواه اسبفروشانى

امىر محمد دادخواه اسبفروشانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مريم جلالى

مريم جلالى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امير نوروزى

امير نوروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على امامى

على امامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهسا معقولى

مهسا معقولى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مونا دهقان

مونا دهقان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه ياورى

فاطمه ياورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميلاد تابستانى

ميلاد تابستانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ندا نعمتى

ندا نعمتى

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زينب ابوالقاسمى مقدم

زينب ابوالقاسمى مقدم

حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سىده زهرا مىرزكى

سىده زهرا مىرزكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سارا پور حسن مطلق شارمى

سارا پور حسن مطلق شارمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا ناكىنى

مهسا ناكىنى

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين پيرى

حسين پيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حميدرضا مقتدرى

حميدرضا مقتدرى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نگار زرگر بالاى جمع

نگار زرگر بالاى جمع

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فرزانه عسگرى

فرزانه عسگرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عماد طايفى نصر آبادى

عماد طايفى نصر آبادى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زينب دولتيارى سوران

زينب دولتيارى سوران

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ندا بىكلرى

ندا بىكلرى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سپهر فلاحت پيشه

سپهر فلاحت پيشه

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدمهدى اردانى

محمدمهدى اردانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پريسا اكبرزاده نشلى

پريسا اكبرزاده نشلى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حكىمه كاظم زاده مىرزانلو

حكىمه كاظم زاده مىرزانلو

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علىرضا قربانى

علىرضا قربانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرزاد اسدى انار

فرزاد اسدى انار

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه خزايى

فاطمه خزايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهره قوامى

زهره قوامى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كيميا معارف وند

كيميا معارف وند

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضا بنى وكيل

رضا بنى وكيل

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسماعىل پورعلى كلور

اسماعىل پورعلى كلور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد سلامى

محمد سلامى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
افسانه قنبرى نژاد

افسانه قنبرى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فاطمه يعقوبلو

فاطمه يعقوبلو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسعود افشارى

مسعود افشارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على بيات

على بيات

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الميرا خلج

الميرا خلج

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهنام اينانلو

بهنام اينانلو

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
داود صادق پور نشرودكلى

داود صادق پور نشرودكلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سارا سارخانى

سارا سارخانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمود متين

محمود متين

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پيمان محمدى

پيمان محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سوده رمضانى نطنزى

سوده رمضانى نطنزى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سىدمحمدرضا صفوى

سىدمحمدرضا صفوى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على پورجعفرى

على پورجعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمد محمدى

محمد محمدى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه بيگدلى

فاطمه بيگدلى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وحيد بشيرى

وحيد بشيرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كيانا واثقى مفوان

كيانا واثقى مفوان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميلاد صفرخانى

ميلاد صفرخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عليرضا زرگر

عليرضا زرگر

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه على بلندى

فاطمه على بلندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا احمدى

زهرا احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فائزه كلانى ساروكلائى

فائزه كلانى ساروكلائى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه طايفى نصرآبادى

فاطمه طايفى نصرآبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ياسمن مباركى املشى

ياسمن مباركى املشى

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امير حسين امينى

امير حسين امينى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عرفان بى آبى

عرفان بى آبى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فائزه زرگر

فائزه زرگر

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زهرا رحمتى

زهرا رحمتى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فرهاد جمالى الىله

فرهاد جمالى الىله

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيده مهين مرتضوى باروق

سيده مهين مرتضوى باروق

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على پوراكبر

على پوراكبر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فرهاد ايوتوندى

فرهاد ايوتوندى

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرشىد خزائى

فرشىد خزائى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رقيه بيات

رقيه بيات

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه مقيسه

فاطمه مقيسه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امير حسين وحيدى بجستانى

امير حسين وحيدى بجستانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحمان كريمى

رحمان كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محسن تيمورى

محسن تيمورى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خاطره افشار

خاطره افشار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رسول رادان فر

رسول رادان فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پريا عزيزى

پريا عزيزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصوره تاجيك

منصوره تاجيك

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على رفيعى

على رفيعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرشاد جعفريان نامقى

فرشاد جعفريان نامقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
داريوش نورى

داريوش نورى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابوالفضل خان محمدى

ابوالفضل خان محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد صادقى

محمد صادقى

مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيما تيمورى

سيما تيمورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رسول آرمون

رسول آرمون

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهران چوپانى

مهران چوپانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرستو قائم پناه

پرستو قائم پناه

علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمد فتحى

محمد فتحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهره دهقانى محمدآباد

زهره دهقانى محمدآباد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهزاد خوش

بهزاد خوش

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا قربانيان

مهسا قربانيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا ميرزازاده

زهرا ميرزازاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا قىاسوند

مهسا قىاسوند

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على ملكى

على ملكى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد ايمان احسان فر

سيد ايمان احسان فر

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدامين وحدت مهربان

محمدامين وحدت مهربان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ندا على پناه

ندا على پناه

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اردوان مدرس

اردوان مدرس

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سحر جلالى نسب

سحر جلالى نسب

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عاطفه كريمى

عاطفه كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهسا محتشم نيا

مهسا محتشم نيا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شادى قربانى

شادى قربانى

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حديثه جلالى قرخلو

حديثه جلالى قرخلو

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا قليان

سارا قليان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپيده عابد

سپيده عابد

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پريسا لطيفى

پريسا لطيفى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيدمحمدصادق سيدى

سيدمحمدصادق سيدى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا طاهرى

عليرضا طاهرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على طاهرى قلعه تكى

على طاهرى قلعه تكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على احمدوندشاهوردى

على احمدوندشاهوردى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه ملكى ديشابى

فاطمه ملكى ديشابى

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نيلوفر افشار

نيلوفر افشار

فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن كرابى

حسن كرابى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم افتخار اعظم

مريم افتخار اعظم

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آرزو نوروزى

آرزو نوروزى

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا سمائى انور

زهرا سمائى انور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميثم جهان فخر

ميثم جهان فخر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهسا درويشى مجره

مهسا درويشى مجره

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه ذوالفرخى

فاطمه ذوالفرخى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيد سجاد موسوى

سيد سجاد موسوى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على حسين خانى راد

على حسين خانى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى محمودآباد

فاطمه قاسمى محمودآباد

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميلاد چاردولى

ميلاد چاردولى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضى علىرضالو

مرتضى علىرضالو

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نگين آذرينور

نگين آذرينور

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ريحانه پاسدار

ريحانه پاسدار

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميربهادر عيوض خانى

اميربهادر عيوض خانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نرگس موحد

نرگس موحد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه رهنما

فاطمه رهنما

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شىما نورى

شىما نورى

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمد شبانى

محمد شبانى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ميلاد مولائى بروندى

ميلاد مولائى بروندى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غزاله كريمى

غزاله كريمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شقايق ناخدازاده

شقايق ناخدازاده

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على باصرى

على باصرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه مهرابى

فاطمه مهرابى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كلثوم جوزى قشلاقى

كلثوم جوزى قشلاقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهىن بولنجك

شاهىن بولنجك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه ولى پور

فاطمه ولى پور

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پريسا تقى پور

پريسا تقى پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهين چكش كار

شاهين چكش كار

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه حسينى فهرجى

فاطمه حسينى فهرجى

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد صادقى

محمد صادقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهه روحانى دزفولى

الهه روحانى دزفولى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امير بابلقانى

امير بابلقانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ليلا ميرزائى

ليلا ميرزائى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خديجه خامه قاضيانى

خديجه خامه قاضيانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شادى كريمى

شادى كريمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على قانع

على قانع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا مرتاضى

زهرا مرتاضى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سپيده نژادى

سپيده نژادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى

فاطمه موسوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اشكان افراشته كيسمى

اشكان افراشته كيسمى

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه حريرى زاده جوريانى

فاطمه حريرى زاده جوريانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نسيم خزائى

نسيم خزائى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محيا نظيرى

محيا نظيرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مبينا گرائى

مبينا گرائى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيوا غلامى

شيوا غلامى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ربابه سلوكى شكرپسى

ربابه سلوكى شكرپسى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى فاتح نيا

مهدى فاتح نيا

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كوثر ذوالفقارى

كوثر ذوالفقارى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زىنب امىرى عالىه كلائى

زىنب امىرى عالىه كلائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرحسين بريرى

اميرحسين بريرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده سارا كمالى

سيده سارا كمالى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كبرى اسدى

كبرى اسدى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه خدادوست

فاطمه خدادوست

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا خزائى

زهرا خزائى

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا صيادى

زهرا صيادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى ابراهيم زاده

مهدى ابراهيم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برزان جواهرى

برزان جواهرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پريا صيادى صاحب

پريا صيادى صاحب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شبنم احمدى پور نظرى

شبنم احمدى پور نظرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مينا عبدالهى شرامين

مينا عبدالهى شرامين

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نگين دانشيان شهرباف

نگين دانشيان شهرباف

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حديثه ظهرابى

حديثه ظهرابى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اردلان رنجبر جرتوده

اردلان رنجبر جرتوده

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پريسا صاحب

پريسا صاحب

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى مسلم دوست

مهدى مسلم دوست

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معصومه معصومى كامل

معصومه معصومى كامل

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الياس صفائى

الياس صفائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا مطاعى

رضا مطاعى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميد على پور

اميد على پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا كريمى

عليرضا كريمى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهنوش فتحى قلعه شاملوكى

مهنوش فتحى قلعه شاملوكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد ابراهيمى ذاكرى

محمد ابراهيمى ذاكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا خزائى

زهرا خزائى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا داننده ايدلو

مهسا داننده ايدلو

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين پورچراغى

حسين پورچراغى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شقايق نادرلو

شقايق نادرلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ليلا عشايرپور

ليلا عشايرپور

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكيبا تاجيك

شكيبا تاجيك

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حنانه واثقى فرد

حنانه واثقى فرد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا اميارى فورك

محمدرضا اميارى فورك

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينب باور

زينب باور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على نورى

على نورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جواد عبدى

جواد عبدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين نظرى

حسين نظرى

مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهسا عباسيان

مهسا عباسيان

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سحر صفرى

سحر صفرى

تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه گوگردى

فاطمه گوگردى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد حسينى نيا

محمد حسينى نيا

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جواد محمدى

جواد محمدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرىه محمدى لىلاب

سرىه محمدى لىلاب

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهسا پروانه

مهسا پروانه

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاطره سالارى

خاطره سالارى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباس محمدى نيا

عباس محمدى نيا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نسيم گلباز مهدى پور

نسيم گلباز مهدى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نرگس اردانى

نرگس اردانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدجواد گل محمدى سنجابى

محمدجواد گل محمدى سنجابى

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر حاجى زاده

نيلوفر حاجى زاده

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ماهان نصيريان

ماهان نصيريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمد محمدى

احمد محمدى

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه ميدانى حاجى آقا

فاطمه ميدانى حاجى آقا

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميلاد هاتف تشويرى

ميلاد هاتف تشويرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه فتح اله

فاطمه فتح اله

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرستو اسلامى اميرآبادى

پرستو اسلامى اميرآبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد كريمى

سجاد كريمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وجيهه افتخارى

وجيهه افتخارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم نجفى پور

مريم نجفى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا قراگوزلو

زهرا قراگوزلو

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحر مكرمى

سحر مكرمى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زانكو محمودى

زانكو محمودى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى جانثارى

مهدى جانثارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدحسين پيران سولا

محمدحسين پيران سولا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فائزه نفريه

فائزه نفريه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد فرمهينى فراهانى

محمد فرمهينى فراهانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نويد صالحى

نويد صالحى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على رئوف

على رئوف

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امير محمد هم ايل

امير محمد هم ايل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه عزتى آرام

الهه عزتى آرام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر جعفرى

سحر جعفرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دينا نافذى قاسمى

دينا نافذى قاسمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسم ذاكرالحسينى

قاسم ذاكرالحسينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نرگس محمدى بلبان آباد

نرگس محمدى بلبان آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نويد صادقى

نويد صادقى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا سخائى چهارطاق

زهرا سخائى چهارطاق

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيميا شير محمدى

كيميا شير محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه حاتمى

فاطمه حاتمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكيبا باغچى

شكيبا باغچى

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مليكا روحانى زاده

مليكا روحانى زاده

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه اسلامى مهر

فاطمه اسلامى مهر

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صدف صادقى

صدف صادقى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه اطهر

فاطمه اطهر

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدفرهاد حسينى

سيدفرهاد حسينى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيما ملكى زارع

شيما ملكى زارع

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهتاب حلمى

مهتاب حلمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرزو غلامرضازاده امامقلى

آرزو غلامرضازاده امامقلى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا قديمى

مهسا قديمى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمانه فياض ديلمى

سمانه فياض ديلمى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا نظرى

سارا نظرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر فراهانى

سحر فراهانى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه وكيلى مهر فروزانى

فاطمه وكيلى مهر فروزانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه پور خدمتگذاراردبيلى

فاطمه پور خدمتگذاراردبيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايسان خداداده

ايسان خداداده

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد عزيزى

محمد عزيزى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم سهرابى ام اباد

مريم سهرابى ام اباد

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابوالفضل كرد

ابوالفضل كرد

حقوق -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم پيشداد دهگاهى

مريم پيشداد دهگاهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لعيا رضا پور چرزه خون

لعيا رضا پور چرزه خون

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه پاكزاد

فاطمه پاكزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نگار خزائى

نگار خزائى

روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميررضا حيدرى

اميررضا حيدرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير قضائى آلان

امير قضائى آلان

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفورا فيض اللهى

صفورا فيض اللهى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رويا پور محمدى شهر بابكى

رويا پور محمدى شهر بابكى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه امامى

فاطمه امامى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد انارى بزچلوئى

محمد انارى بزچلوئى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيما يعقوبى

شيما يعقوبى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظاهر قربان زاده لاله

مظاهر قربان زاده لاله

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه زرگر

فاطمه زرگر

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيما رضايى

سيما رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آرش صارمى

آرش صارمى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محدثه اسلامى

محدثه اسلامى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين فتحى پاشاكى

حسين فتحى پاشاكى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسان شوندى

احسان شوندى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب مدبرنها

زينب مدبرنها

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على فهيمى

على فهيمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرتضى فتح الله زاده رمضانى

مرتضى فتح الله زاده رمضانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديه شاملو

مهديه شاملو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على اصغر احسانى

على اصغر احسانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على مينائى

على مينائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانشستان -ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين دادور

حسين دادور

علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سعيده مرادى

سعيده مرادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد مهدى بهارلو

محمد مهدى بهارلو

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نسترن عادلى

نسترن عادلى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مريم بهنام

مريم بهنام

علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مائده نوروزى

مائده نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهره محمد حسينى

شهره محمد حسينى

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزاده سلمى

آزاده سلمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيما قاسم پور جاويد

نيما قاسم پور جاويد

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نرگس صادقى

نرگس صادقى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه داورجمال

فاطمه داورجمال

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وحيد نادرى

وحيد نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميد حبيب زاده

اميد حبيب زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
الهه نصرتى

الهه نصرتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصوره يزدان پور

منصوره يزدان پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پوريا آزادمنش

پوريا آزادمنش

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارا نصيرى خشت مسجدى

سارا نصيرى خشت مسجدى

علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجتبى فياضى مقدم

مجتبى فياضى مقدم

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ليلا كزازى

ليلا كزازى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ياقوتى پيله رود

فاطمه ياقوتى پيله رود

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا خوئينى

زهرا خوئينى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرهام احمدزاده

پرهام احمدزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شقايق زمانى

شقايق زمانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرزو ولى اصل قره سقال

آرزو ولى اصل قره سقال

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينت درگاهى

زينت درگاهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عارف صادقيان

عارف صادقيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رقيه تقى پور دهسرى

رقيه تقى پور دهسرى

حقوق -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدمهدى شبانى

محمدمهدى شبانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على عسگرى

على عسگرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رافعه خورشيدى فر

رافعه خورشيدى فر

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سحر قربان زاده امامقلى

سحر قربان زاده امامقلى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيوا قلى زاده

شيوا قلى زاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مريم زنگنه

مريم زنگنه

معماري داخلي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه زنديه

فاطمه زنديه

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آيدا دربانى

آيدا دربانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهلا صفرى

مهلا صفرى

مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا شركائى

زهرا شركائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على مراد خانى

على مراد خانى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محدثه محمدى

محدثه محمدى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن راجى اسداباد

حسن راجى اسداباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آيلار رضوانى نيلق

آيلار رضوانى نيلق

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على نصير لو

على نصير لو

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سجاد ابراهيمى

سجاد ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محسن فتح ابادى

محسن فتح ابادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على جعفرى

على جعفرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آرمين محمدى

آرمين محمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرضيه سادات صادقى

مرضيه سادات صادقى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدامين مرادى طونابى

محمدامين مرادى طونابى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
انسيه محمود خانى

انسيه محمود خانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيدا خلفى

شيدا خلفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين تيمورلو

اميرحسين تيمورلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آرمان داخم

آرمان داخم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه توللى

فاطمه توللى

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امير طاها نورانى

امير طاها نورانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سپيده رجبى نژاد

سپيده رجبى نژاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ندا سلطانى مصلح پور

ندا سلطانى مصلح پور

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد ناشر

محمد ناشر

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غزاله مومنى سروشك

غزاله مومنى سروشك

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا حيدرى

زهرا حيدرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه عبادى النجارقى

فاطمه عبادى النجارقى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا طالبى

محمدرضا طالبى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد آخوند حفيظى

محمد آخوند حفيظى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سمانه غريبى

سمانه غريبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه على زاده

فاطمه على زاده

اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا همتى

زهرا همتى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا ميرزائى

زهرا ميرزائى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسامه مرادپور شمامى

اسامه مرادپور شمامى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا تقى زاده

زهرا تقى زاده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهام صادقى جوزانى

الهام صادقى جوزانى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدحسين مولائى پور

سيدحسين مولائى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا زكائى

زهرا زكائى

زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيميا جعفر ابادى

كيميا جعفر ابادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهزاد عسگرى

بهزاد عسگرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهسا پيكانى

مهسا پيكانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ليلا صادقى

ليلا صادقى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حانيه شمس

حانيه شمس

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير قره گلى

امير قره گلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدحسن حق جو

محمدحسن حق جو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يگانه قربانى وليسه

يگانه قربانى وليسه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه نادى ابرغانى

فاطمه نادى ابرغانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زينب رحيمى

زينب رحيمى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سميه ابراهيمى

سميه ابراهيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حديثه نوبرى منش

حديثه نوبرى منش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شقايق محمدى

شقايق محمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا عليدوست حسنعلده

زهرا عليدوست حسنعلده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجتبى زمانى عليشاه

مجتبى زمانى عليشاه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب محمدى تليابى

زينب محمدى تليابى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميراحمد حسن نژاد

اميراحمد حسن نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رقيه رضاوند

رقيه رضاوند

اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زهرا كمرئى

زهرا كمرئى

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شبنم فرشيد

شبنم فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سامان بهزادى

سامان بهزادى

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زهرا هاشميان سيد بيگلو

زهرا هاشميان سيد بيگلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ساناز محمدى

ساناز محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدمحمدامين موسوى تركمانى

سيدمحمدامين موسوى تركمانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا فتحى خلج

زهرا فتحى خلج

اماروكاربردها-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعيد امينى

سعيد امينى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد مظهرى

محمد مظهرى

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرهاد عرب

فرهاد عرب

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهتاب بختيارى

مهتاب بختيارى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضا افتخارى

رضا افتخارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدرضا فلاح

محمدرضا فلاح

حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدرضا پورنعمت

محمدرضا پورنعمت

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه جهان افروز

فاطمه جهان افروز

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهران رنجبرنوده

مهران رنجبرنوده

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيمين حصاركى

سيمين حصاركى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پگاه عسگرى

پگاه عسگرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدجواد ميره كى

محمدجواد ميره كى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غزاله اكبرى سبزوار

غزاله اكبرى سبزوار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه باباىى

فاطمه باباىى

اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هليا رحيميان

هليا رحيميان

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا خزائى

رضا خزائى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نسترن پور موسى پوستين سرايى

نسترن پور موسى پوستين سرايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه تفكرى شوقى

فاطمه تفكرى شوقى

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه رسولى

فاطمه رسولى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهفام حدادى

مهفام حدادى

مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عليرضا خداپناه فرقانى

عليرضا خداپناه فرقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميلاد نعمتى زرگرانى

ميلاد نعمتى زرگرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فائزه صادقى

فائزه صادقى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مريم ابراهيمى

مريم ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا آقا اكبرى

زهرا آقا اكبرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا اوغازيان

زهرا اوغازيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه سادات هدايتى الهاشمى

فاطمه سادات هدايتى الهاشمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا خسروجردى

زهرا خسروجردى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فائزه زلفى

فائزه زلفى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محدثه سليمانى

محدثه سليمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نگار بروجردى

نگار بروجردى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا خزائى نژاد

زهرا خزائى نژاد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه همتيان بهادرى

فاطمه همتيان بهادرى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عليرضا اباذرى

عليرضا اباذرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيدآريان مرتضوى

سيدآريان مرتضوى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
مرضيه قليان

مرضيه قليان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدحسين بخشى

محمدحسين بخشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پريسا پارسى بخشايش

پريسا پارسى بخشايش

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ندا عرب لو

ندا عرب لو

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه مهوارطاهرى

فاطمه مهوارطاهرى

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حديثه يارى

حديثه يارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كامران محمدى پوردهكا

كامران محمدى پوردهكا

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيدمحمد ترابى تكيه

سيدمحمد ترابى تكيه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سپيده تكلو

سپيده تكلو

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عزيزه رشيدآقچاى

عزيزه رشيدآقچاى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اميرفرهنگ برارى شيرجى

اميرفرهنگ برارى شيرجى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 1:46:39 AM
Menu