سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سعادت شهر

استوارى گلنوش

استوارى گلنوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هوشيار زهرا

هوشيار زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارعى كردشولى

زارعى كردشولى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشيار فاطمه

هوشيار فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باشى

باشى

مهندسي برق -دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هوشيار محمد

هوشيار محمد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى پروانه

زارعى پروانه

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رشيدى فاطمه

رشيدى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
شيروانى نازيلا

شيروانى نازيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پور ولى

پور ولى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى كردشولى

زارعى كردشولى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شادكام

شادكام

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ارشدى فاطمه

ارشدى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:42:23 PM
Menu