فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فراشبند

برزگرلوكوهى

برزگرلوكوهى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
عليزاده افسانه

عليزاده افسانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
حسانى فاطمه

حسانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
موسوى سيده طاهره

موسوى سيده طاهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حسينى پيمان

حسينى پيمان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
خنجرى

خنجرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
كهنسال نازنين

كهنسال نازنين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ذوالفقارلو كوهى كرامت ا محبوبه

ذوالفقارلو كوهى كرامت ا محبوبه

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
عاليشوندى

عاليشوندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسدپور

اسدپور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نيكفر سعيد

نيكفر سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رنجبرزاده

رنجبرزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
داودى اصل

داودى اصل

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عوض پور هيبت لو

عوض پور هيبت لو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
برزگرلو كوهى عصمت

برزگرلو كوهى عصمت

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اكبرى حسين

اكبرى حسين

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمشيدى باقر

جمشيدى باقر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جلالى سعيده

جلالى سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جوكار زهرا

جوكار زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مزارعى اميد

مزارعى اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پورمهدى سعيد

پورمهدى سعيد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى فرد

كرمى فرد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيكنام

نيكنام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوشادى

نوشادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نادر پور صفورا

نادر پور صفورا

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قبادى

قبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حريفى

حريفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ناظمى محسن

ناظمى محسن

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدانپناه ژيلا

يزدانپناه ژيلا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانى كوهى

قربانى كوهى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى اسلاملو

احمدى اسلاملو

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدابخشلو

خدابخشلو

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على آبادى زهرا

على آبادى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهنگى

فرهنگى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى پور احمدرضا

موسوى پور احمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
همتى زاد

همتى زاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرسادات شهربانو

اميرسادات شهربانو

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اميرى احسان

اميرى احسان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رويين تن

رويين تن

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبى زاده

محبى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شامرادلو

شامرادلو

فيزيك -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قبادى يلدا

قبادى يلدا

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

علوم قران وحديث -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قانعى پويا

قانعى پويا

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:51:35 PM
Menu