حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر حاجي آباد

اميرى رائيز نجمه

اميرى رائيز نجمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
طهماسب پور محدثه

طهماسب پور محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كمال پور

كمال پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى فرد سيد الياس

حسينى فرد سيد الياس

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سالارى حسينى

سالارى حسينى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوروزى گيسى

نوروزى گيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهروزى گيسى شهاب

بهروزى گيسى شهاب

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بحرينى

بحرينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن زاده محدثه

حسن زاده محدثه

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ملك شاهى

ملك شاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نجارزاده

نجارزاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شهسوارى پور عاطفه

شهسوارى پور عاطفه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اباذرى هانيه

اباذرى هانيه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد مرادى

محمد مرادى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوشكام

خوشكام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى ميلاد

اسدى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى سيد بهنام

حسينى سيد بهنام

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولى پور عرب

ولى پور عرب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آبكار

آبكار

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرزام امير ابراهيمى

فرزام امير ابراهيمى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-مناطق محروم-بومي استان بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پوش

پوش

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بحرينى

بحرينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آشفته

آشفته

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-مناطق محروم-بومي استان بومي استان هرمزگان، بومي حاجي آباد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ملك پور افشار

ملك پور افشار

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 1:27:20 PM
Menu