ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ابهر

تاريوردي عليرضا

تاريوردي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

9سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مولايى محمد

مولايى محمد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ولى تبار نسترن

ولى تبار نسترن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نورى مريم

نورى مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
معروفخانى صابر

معروفخانى صابر

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محسن الميرا

محسن الميرا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عميدى فر سيما

عميدى فر سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رمضان جماعت نفيسه

رمضان جماعت نفيسه

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
يزدانى سينا

يزدانى سينا

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رشادتى فر امين

رشادتى فر امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حيدرى مسعود

حيدرى مسعود

مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صالحى فائزه

صالحى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزيزخانى

عزيزخانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سليمانى ابهرى

سليمانى ابهرى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عسگرى ميترا

عسگرى ميترا

مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ذوالقدرى

ذوالقدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تاريوردى اميرحسين

تاريوردى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حاجى انورى

حاجى انورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مطهرى پوريا

مطهرى پوريا

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تركى

تركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امينى اميرحسام

امينى اميرحسام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حيدرى سپيده

حيدرى سپيده

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصيرى فريبرز

نصيرى فريبرز

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تركى

تركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن بگلو محمد مهدى

حسن بگلو محمد مهدى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
دودانگه آرزو

دودانگه آرزو

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مولايى محمد تقى

مولايى محمد تقى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
احمدى سمانه

احمدى سمانه

فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بابائى تبريزى محمد مهدى

بابائى تبريزى محمد مهدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حاجى خانى

حاجى خانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معرفى

معرفى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حيدرى فرد

حيدرى فرد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى على

صادقى على

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسگريها

عسگريها

فيزيك -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بيگ وردى

بيگ وردى

مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شهيدى محمد

شهيدى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احدى

احدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عزيزخانى مهدى

عزيزخانى مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسدى ساناز

اسدى ساناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پرچينى پريا

پرچينى پريا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كردبچه

كردبچه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملكى ويرى على

ملكى ويرى على

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خلفى

خلفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاظمى ابهريان

كاظمى ابهريان

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افشارى مهتا

افشارى مهتا

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دودانگه قره آقاجى

دودانگه قره آقاجى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زينلى مهدى

زينلى مهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زنگنه بلال

زنگنه بلال

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آهنگريان

آهنگريان

شيمي -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اله يارى

اله يارى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدى سيده فائزه

عبدى سيده فائزه

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عباسى مرتضى

عباسى مرتضى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محرمخانى فاطمه

محرمخانى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پناهلو

پناهلو

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طارمى

طارمى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علمدارى حديثه

علمدارى حديثه

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهرآيين الناز

مهرآيين الناز

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على حيدرى اشكان

على حيدرى اشكان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معروفخانى

معروفخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برجى امير

برجى امير

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدى سيده مائده

عبدى سيده مائده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مولايى حامد

مولايى حامد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سردارى مهدى

سردارى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حداديان اكرم

حداديان اكرم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عقيلى مهديه

عقيلى مهديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسگرى محسن

عسگرى محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهرابى مهسا

مهرابى مهسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خلفى نيلا

خلفى نيلا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
داودى امير

داودى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخى مهتاب

شيخى مهتاب

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عطوفى عرفان

عطوفى عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرى حميدرضا

مهرى حميدرضا

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اربابى

اربابى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدى عليرضا

اسدى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزيزى زهرا

عزيزى زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايانلو

ايانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسملو

قاسملو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن بيگى فرزانه

حسن بيگى فرزانه

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عارفى نژاد محمد مهدى

عارفى نژاد محمد مهدى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه-محل تحصيل ميانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدبيگى

محمدبيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قزوينى

قزوينى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقاولى

آقاولى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى رسول

رحيمى رسول

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رجبى آيلار

رجبى آيلار

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجى خانى

حاجى خانى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفاعى

شفاعى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تركى نرگس

تركى نرگس

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ايران نژاد

ايران نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آتشين صدف

آتشين صدف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داودى

داودى

فيزيك -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مجيدى سپيده

مجيدى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سهندى ندا

سهندى ندا

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيرى فاطمه

پيرى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى فرزانه

عباسى فرزانه

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي شهرستان ابهر

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجى قربانى مژده

حاجى قربانى مژده

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/10/2023 11:57:01 PM
Menu