گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گرمسار

احدى تابان

احدى تابان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
صفرى اميررضا

صفرى اميررضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
جورابلو

جورابلو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
امير فاطمه

امير فاطمه

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
رمضانى فاطمه

رمضانى فاطمه

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قزلو

قزلو

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مير علمى سيد هادى

مير علمى سيد هادى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عرب آرادانى سبحان

عرب آرادانى سبحان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طاهونه

طاهونه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مسعوديان الهام

مسعوديان الهام

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رئوفى محمد جواد

رئوفى محمد جواد

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
گلستانه عليرضا

گلستانه عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
صفى الله اميراشكان

صفى الله اميراشكان

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
جندقى محمد مهدى

جندقى محمد مهدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مقدسيان

مقدسيان

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كرمى مهشيد

كرمى مهشيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قلى پور صادق

قلى پور صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حافظى غزاله

حافظى غزاله

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مرادى نسب

مرادى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي سمنان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
آبخضر

آبخضر

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
متولى حسين

متولى حسين

جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ترامشلو

ترامشلو

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اميرى مهرناز

اميرى مهرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كيفرى محمد رضا

كيفرى محمد رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پورمند

پورمند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ايزد يار

ايزد يار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قباخلو امير حسين

قباخلو امير حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بختيارى حافظ

بختيارى حافظ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پور سعيدى

پور سعيدى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پلاور

پلاور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شاهبداغى

شاهبداغى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نصيرى نگار

نصيرى نگار

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قائمى فاطمه

قائمى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قندالى

قندالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جورابلو

جورابلو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميراخورلى

ميراخورلى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بختاور فاطمه

بختاور فاطمه

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
توخته

توخته

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقانى سيد سامان

دهقانى سيد سامان

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدى محمد ابراهيم

احمدى محمد ابراهيم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قنبرى فاطمه

قنبرى فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قاسم پى

قاسم پى

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بشارتى فرد ميلاد

بشارتى فرد ميلاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تاج الدين

تاج الدين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قره چور لو

قره چور لو

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عصارى

عصارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشيرى على

مشيرى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خرمى فرحناز

خرمى فرحناز

روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طباطبائى

طباطبائى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گيلورى

گيلورى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شبيرى

شبيرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوردخانى

يوردخانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مولائى

مولائى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قندالى مصطفى

قندالى مصطفى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اصانلو زهرا

اصانلو زهرا

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زندى سعيد

زندى سعيد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عاطفى مهسا

عاطفى مهسا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجى بهرامى

حاجى بهرامى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميراخورلو

ميراخورلو

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نجفى نسب على

نجفى نسب على

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قباخلو

قباخلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوالى احمد

ابوالى احمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عربى

عربى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد حسينى

محمد حسينى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رامه

رامه

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نام آورى

نام آورى

شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعيدى محمد صادق

سعيدى محمد صادق

حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اعرابى رضا

اعرابى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاج حسينى زهرا

حاج حسينى زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ركنى

ركنى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودى يكتا فرزاد

محمودى يكتا فرزاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
صمديان حسام

صمديان حسام

عكاسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
احمدى

احمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عامرى

عامرى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوردخانى

يوردخانى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحمانى زاده پرنيا

رحمانى زاده پرنيا

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
درخشانى مهدى

درخشانى مهدى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فضل الهى فريماه

فضل الهى فريماه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلى

قلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لاچينى

لاچينى

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدى نژاد فاطمه

سعيدى نژاد فاطمه

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسكندرى مرضيه

اسكندرى مرضيه

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كعبه

كعبه

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابولى

ابولى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على مددى

على مددى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقى سارا

صادقى سارا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لجران پور فاطمه

لجران پور فاطمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قراچورلو عليرضا

قراچورلو عليرضا

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسكندرى زاده

اسكندرى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قباخلو

قباخلو

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناظريه راضيه

ناظريه راضيه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
انگار نويس زهرا

انگار نويس زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
گشتاسب

گشتاسب

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد حسينى مهدى

محمد حسينى مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى نيگجه

غفارى نيگجه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جاويدپور

جاويدپور

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاه حسينى حسين

شاه حسينى حسين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابولى حسين

ابولى حسين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى رضا

عباسى رضا

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى پور

محمدى پور

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانى مريم السادات

دهقانى مريم السادات

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناظريه فاطمه

ناظريه فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سياوشى امير حسين

سياوشى امير حسين

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميراخورلى

ميراخورلى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موحديان عليرضا

موحديان عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پازوكى

پازوكى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اقبالى

اقبالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميراخورلى

ميراخورلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنان

حسنان

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قباخلو

قباخلو

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فروتن

فروتن

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كلاتى

كلاتى

حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كلاتى

كلاتى

شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميهن دوست

ميهن دوست

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عمو زاده زهرا

عمو زاده زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جورابلو محمد

جورابلو محمد

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
عابدين اسلامى

عابدين اسلامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صباغى سحر

صباغى سحر

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسن خان زاده غزاله

حسن خان زاده غزاله

صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
دانه كار

دانه كار

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/1/2023 12:01:24 PM
Menu