خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خواف

پردل برآبادى محمد

پردل برآبادى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شهيدى مزرعه شيخ طوبى

شهيدى مزرعه شيخ طوبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سربزى رودى كيوان

سربزى رودى كيوان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم ابادى امير عباس

زنگنه قاسم ابادى امير عباس

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
عرب تيمورى صديقه

عرب تيمورى صديقه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شايسته رودى شيوا

شايسته رودى شيوا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

زبان
جلالى سنگانى

جلالى سنگانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تنضيفى رودى محمد

تنضيفى رودى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معتبر رودى

معتبر رودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل لامرد

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسنى الياس

حسنى الياس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
تصويرى

تصويرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وحدتى احمد

وحدتى احمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نگهبان ايمان

نگهبان ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تورانى مهرداد

تورانى مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
توكلى رودى

توكلى رودى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل رضوان

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
تيمورى

تيمورى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
براتى

براتى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جنگى رودى

جنگى رودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى نرگس

زنگنه ابراهيمى نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حقى رودى محبوبه

حقى رودى محبوبه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
براتى

براتى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
همه چيزفهم

همه چيزفهم

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
تيمورى احسان

تيمورى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عصار ناعمه

عصار ناعمه

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

هنر
لايزال رودى

لايزال رودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تيمورى حفيظ آبادى

تيمورى حفيظ آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خجسته مسيح

خجسته مسيح

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رمضانى رودى غزاله

رمضانى رودى غزاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى محمد مهدى

زنگنه ابراهيمى محمد مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مركب

مركب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تدبيرى مجيد

تدبيرى مجيد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
تازه رودى

تازه رودى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
منصورى رودى مريم

منصورى رودى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اردونى مصطفى

اردونى مصطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جعفرزاده زهرا

جعفرزاده زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بامغز رودى

بامغز رودى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زنگنه رضا

زنگنه رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ستوده

ستوده

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسابى

حسابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چهره گشا سنگانى

چهره گشا سنگانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زنگنه چكنى مبين

زنگنه چكنى مبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تيمورى مصطفى

تيمورى مصطفى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهجتى يونس

بهجتى يونس

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پارسايى نشتيفانى

پارسايى نشتيفانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى رضا

زنگنه ابراهيمى رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صالحى مرتضى

صالحى مرتضى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باسليقه

باسليقه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معتبر

معتبر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هلى

هلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه-محل تحصيل خاش

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ارشد

ارشد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باسليقه

باسليقه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رئيسى آراسته

رئيسى آراسته

صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

هنر
شهيدى

شهيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فولادپنجه

فولادپنجه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى نرگس

زنگنه ابراهيمى نرگس

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جوانشيرى على

جوانشيرى على

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
تاجى

تاجى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عصار رودى مجتبى

عصار رودى مجتبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عرب زوزنى على

عرب زوزنى على

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سالارزاده

سالارزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الكتريك سجاد

الكتريك سجاد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقتدر مهسا

مقتدر مهسا

اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عرب زوزنى حسن

عرب زوزنى حسن

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
برآبادى شيما

برآبادى شيما

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هاشمى نسب

هاشمى نسب

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى شعيب

يوسفى شعيب

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوانشيرى قاسم آبادى جواد

جوانشيرى قاسم آبادى جواد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى بهلولى

حسينى بهلولى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هادى سلامى

هادى سلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوانشيرى

جوانشيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرب زوزنى

عرب زوزنى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقرى مقدم سلامى

باقرى مقدم سلامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلام پور

غلام پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حمامى رودى مليحه

حمامى رودى مليحه

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زنگنه حوا

زنگنه حوا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملتفت مجيد

ملتفت مجيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نامدار براباد

نامدار براباد

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

باستانشناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خفاجه

خفاجه

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب زوزنى حسن

عرب زوزنى حسن

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب

عرب

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شايسته رودى

شايسته رودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نداف سنگانى

نداف سنگانى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ممكن

ممكن

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عرب تيمورى رزانى

عرب تيمورى رزانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تنضيفى رودى اميد

تنضيفى رودى اميد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى احسان

مرادى احسان

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عرب حسين

عرب حسين

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوان شيرى افشين

جوان شيرى افشين

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بخشى حسن

بخشى حسن

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مطلوبى فهيمه

مطلوبى فهيمه

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حقايقى مهتاب

حقايقى مهتاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عصار

عصار

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاجى

تاجى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قادرى سنگانى

قادرى سنگانى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انتهاى تيزابى

انتهاى تيزابى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب

عرب

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فصيح ميترا

فصيح ميترا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيرامون

پيرامون

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بقايى

بقايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يادگارى مهدى

يادگارى مهدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عرب مژن آبادى

عرب مژن آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شجاع مهدى

شجاع مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شكورى هزارخوشه

شكورى هزارخوشه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اعظمى ناعمه

اعظمى ناعمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيازى فرزانه

نيازى فرزانه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
باى رودى آسيه

باى رودى آسيه

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عرب پور

عرب پور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى سيجاوندى نجمه

محمدى سيجاوندى نجمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پركار ايمان

پركار ايمان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رجب پور لاجى فائزه

رجب پور لاجى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهاندار

جهاندار

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
گمنام رودى

گمنام رودى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدانى فرد

يزدانى فرد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصرتى برآبادى

نصرتى برآبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آزموده گشنى منصوره

آزموده گشنى منصوره

هنراسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
عرب زوزنى

عرب زوزنى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رجب زاده نسرين

رجب زاده نسرين

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شبان فهيمه

شبان فهيمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زنگنه شهركى روح الله

زنگنه شهركى روح الله

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حقدوست

حقدوست

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جوانشيرى

جوانشيرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسينى مقدم رويا

حسينى مقدم رويا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:06:56 AM
Menu