لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لنده دوگنبدان

خنجرى طاهره

خنجرى طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
رحمان نسب صديقه

رحمان نسب صديقه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نظرى  زينب

نظرى زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كبوترى كتج

كبوترى كتج

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دانائى محدثه

دانائى محدثه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افرازى

افرازى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بديع زاده سيده نسرين

بديع زاده سيده نسرين

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
شهريارى عنايت الله

شهريارى عنايت الله

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كريمى زاده مونه ياسين

كريمى زاده مونه ياسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى مونه

محمدى مونه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معنوى عروه

معنوى عروه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرح بخش

فرح بخش

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلستانى نسب ايمان

گلستانى نسب ايمان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عاليوند

عاليوند

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دانايى مهتاب

دانايى مهتاب

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پوزن صدرالله

پوزن صدرالله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خليلى پور

خليلى پور

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى زاده سهيلا

كريمى زاده سهيلا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى كتج پريزاد

حسينى كتج پريزاد

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسينى مونه

حسينى مونه

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نادرى كتج صاحب

نادرى كتج صاحب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
براتى

براتى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
افسرده فريبا

افسرده فريبا

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى زاده

كريمى زاده

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روزخوش

روزخوش

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدى زاده

مشهدى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خالقى مسلم

خالقى مسلم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاده

آزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خليلى طاهره

خليلى طاهره

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى احسان

مرادى احسان

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرشته نسب مهران

فرشته نسب مهران

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاك نيت

پاك نيت

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
معنوى عروه

معنوى عروه

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شجاعى خو

شجاعى خو

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى موگرمون

مرادى موگرمون

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدنژاد

سعيدنژاد

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى مال آخوند

محمدى مال آخوند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خورزانى

خورزانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شفيعى عروه

شفيعى عروه

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شيراز

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اطمينان

اطمينان

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمديان سميرا

محمديان سميرا

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شجاعت كيش ايمان

شجاعت كيش ايمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهمدى

مهمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رزمه

رزمه

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:30:58 AM
Menu