شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شهرك مهاجران

محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جعفرى فرجاد

جعفرى فرجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابوالقاسم خواه سلماسى دنيا

ابوالقاسم خواه سلماسى دنيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غياثوند على

غياثوند على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عبدى حسين

عبدى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كزازى محبوبه

كزازى محبوبه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بيات

بيات

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كزازى

كزازى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلهر على

كلهر على

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/29/2023 9:27:55 AM
Menu