خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خان ببين

بارانى

بارانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيانى

بيانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خمر

خمر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى نگار

جعفرى نگار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى كلوكن رومينا

جعفرى كلوكن رومينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/30/2023 12:21:51 PM
Menu