ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ريگان

ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيم پور پشتريگى سجاده

ابراهيم پور پشتريگى سجاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قصاب زاده جهانشاهى

قصاب زاده جهانشاهى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سابقى نيائى

سابقى نيائى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زراد

زراد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نرماشيرى

نرماشيرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/10/2023 10:21:56 PM
Menu