خشكبيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خشكبيجار

عباس پوركالمرزي محمد

عباس پوركالمرزي محمد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى بسته ديمى

حيدرى بسته ديمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لطفى مهر

لطفى مهر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شعبانى كوهى

شعبانى كوهى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نيك بين آجى بوزه

نيك بين آجى بوزه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عاشورزاده فلاح هاجر

عاشورزاده فلاح هاجر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجودى جوركويه

سجودى جوركويه

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورصالحى بسته ديمى

پورصالحى بسته ديمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 6:03:42 PM
Menu