هريس

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر هريس

عبدالصمدي زهرا

عبدالصمدي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
واعظى هريس

واعظى هريس

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيكوئى

نيكوئى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيري نمرور ابوالفضل

پيري نمرور ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دعاگويى هريس

دعاگويى هريس

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غواصى

غواصى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلطاني عليرضا

سلطاني عليرضا

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افتابي بخشايش پرويز

افتابي بخشايش پرويز

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مطلبى

مطلبى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباس زاده زينب

عباس زاده زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فراحى بخشايش

فراحى بخشايش

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى نژاد هريس

قربانى نژاد هريس

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسين پور آذر

حسين پور آذر

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مساحى

مساحى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرزاده زرنق علي

شيرزاده زرنق علي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاكر

شاكر

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگ نژاد هريس

بيگ نژاد هريس

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صنعتگر

صنعتگر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نحوى

نحوى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آباذرى

آباذرى

زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده سراى

حسن زاده سراى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاكرى ارباطان

شاكرى ارباطان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داداش پور

داداش پور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدي جواد

ايزدي جواد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرتضى زاده

مرتضى زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى آذر

قاسمى آذر

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاسدارى هريس

پاسدارى هريس

علوم تربيتي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروززاده زرنقى

نوروززاده زرنقى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لقائى

لقائى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سبزى پور

سبزى پور

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حمزه زرنق بهمن

حمزه زرنق بهمن

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
وزيرى اقدم

وزيرى اقدم

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پورنجفي هريس مصطفي

پورنجفي هريس مصطفي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سيارهريس مرتضي

سيارهريس مرتضي

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بنيادى كورعباسلو

بنيادى كورعباسلو

تاريخ -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سلمانى خومالو

سلمانى خومالو

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بابانسب

بابانسب

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 10:29:52 AM
Menu