ممقان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ممقان

شيخ عبداله زاده ممقانى

شيخ عبداله زاده ممقانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مجتبايى ممقانى

مجتبايى ممقانى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ارزانى ممقانى

ارزانى ممقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
علي افسري ممقاني مجيد

علي افسري ممقاني مجيد

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين بابائى ممقانى

حسين بابائى ممقانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقادوخت ممقانى

آقادوخت ممقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:49:36 AM
Menu