زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر زواره اردستان

اصباح زواره فريده سادات

اصباح زواره فريده سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شواخي زواره حسن

شواخي زواره حسن

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
علايى طباطبايى زواره

علايى طباطبايى زواره

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معصوم زاده زواره فرهاد

معصوم زاده زواره فرهاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقي حدادزواره فاطمه

صادقي حدادزواره فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضايى جعفرآبادى

رضايى جعفرآبادى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجارحسينى زواره

نجارحسينى زواره

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بابائيان مهابادى

بابائيان مهابادى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرابوطالبى

ميرابوطالبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موذنى زواره

موذنى زواره

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خاكى

خاكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سلامتى زواره

سلامتى زواره

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:42:45 PM
Menu