دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر دزفول

عصاره نژاددزفولي شادي

عصاره نژاددزفولي شادي

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
صفدريان مريم

صفدريان مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
عنا

عنا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
مبارك غله كار

مبارك غله كار

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شفيعي فروغ السادات

شفيعي فروغ السادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
اميري نازنين

اميري نازنين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
عطائى نژاد

عطائى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
فرخي راد محسن

فرخي راد محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عشيرى ليوسى

عشيرى ليوسى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ساكيانى

ساكيانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
باهري بهجت

باهري بهجت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رضواني ايمان

رضواني ايمان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
ولى زاده عباس آباد

ولى زاده عباس آباد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
تناور

تناور

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ادينه مهتاب

ادينه مهتاب

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
اقاميري مريم السادات

اقاميري مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رسولي محمدهاشم

رسولي محمدهاشم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رضواني مهر مهدي

رضواني مهر مهدي

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاجيوند محسن

حاجيوند محسن

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كلان پور سينا

كلان پور سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهرايين زهرا

مهرايين زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هوشمندى

هوشمندى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
پورنساروند

پورنساروند

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسلاميان سياوش

اسلاميان سياوش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ظفرى فر

ظفرى فر

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
علوي سيدحميدرضا

علوي سيدحميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سجادي نژاد حميد

سجادي نژاد حميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خياط

خياط

شيمي -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دبيرزاده

دبيرزاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ظهورسليماني محمدرسول

ظهورسليماني محمدرسول

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائي نژاد مهران

رضائي نژاد مهران

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
كمرى زاده

كمرى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عشيري سارا

عشيري سارا

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضاكرناسى

رضاكرناسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سراج خرمي اذين

سراج خرمي اذين

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سبب ساز محمد

سبب ساز محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مختارپورچهاربري مهدي

مختارپورچهاربري مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فيروزبخت محمد

فيروزبخت محمد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضواني نيا زينب

رضواني نيا زينب

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
جوادي مرجان

جوادي مرجان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اذرشب سيده فاطمه

اذرشب سيده فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباباف شكوفه

عباباف شكوفه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ماهي گيردزفولي ميلاد

ماهي گيردزفولي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
راسخى

راسخى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عيسوند سجاد

عيسوند سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شجاعي مهر سروش

شجاعي مهر سروش

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پورمند

پورمند

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ناسوتي شيما

ناسوتي شيما

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
سعيدى نيا

سعيدى نيا

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پيركار

پيركار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رضادوست دزفولي مهرشاد

رضادوست دزفولي مهرشاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ارادي مريم

ارادي مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورعباس

پورعباس

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چگنى زاد

چگنى زاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يزدي امين

يزدي امين

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادى كوچى

مرادى كوچى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مظلوميان

مظلوميان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مجلل

مجلل

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روغني مژده

روغني مژده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عادل پور دنيا

عادل پور دنيا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سراش

سراش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پيرى قلعه شيخى

پيرى قلعه شيخى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علينقى زاده

علينقى زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سجودى

سجودى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نيك صفت رودسري محمد

نيك صفت رودسري محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بيگلري محدثه

بيگلري محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توحيدي پور اكرم

توحيدي پور اكرم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سليماني حسين

سليماني حسين

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرخي زاده اسماعيل

فرخي زاده اسماعيل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدي پور صادق

مهدي پور صادق

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صمصامى پور

صمصامى پور

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كايدخورده مصطفي

كايدخورده مصطفي

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پنبه زن

پنبه زن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نقاش زاده

نقاش زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجب زاده دزفولى

رجب زاده دزفولى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ورشوساز پگاه

ورشوساز پگاه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
مختارپورچهاربري رحمان

مختارپورچهاربري رحمان

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سبزيان پرستو

سبزيان پرستو

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پاتوي الهه

پاتوي الهه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابوالقاسم روشنى

ابوالقاسم روشنى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رشنوى

رشنوى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تاج فر ارمين

تاج فر ارمين

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصري فاطمه السادات

ناصري فاطمه السادات

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميري جورابي ناهيد

اميري جورابي ناهيد

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورفهيمى

پورفهيمى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسداله سلمان پور

اسداله سلمان پور

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاه حيدر

شاه حيدر

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرزاده خادم شيرين

جعفرزاده خادم شيرين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زبيد ليلا

زبيد ليلا

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ازك

ازك

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كوهى نژاد دزفولى

كوهى نژاد دزفولى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عرفان زاده

عرفان زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يورى

يورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
افضل مقدم

افضل مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مسجدى گمارى

مسجدى گمارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پيرمند مهشيد

پيرمند مهشيد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظريان سياه پوش رهام

نظريان سياه پوش رهام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محبوبيان فر فاطمه

محبوبيان فر فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بتى

بتى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
راسخى

راسخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مشاكيان

مشاكيان

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قمشى

قمشى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خرمايي سرور

خرمايي سرور

روانشناسي -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حكمتى راد

حكمتى راد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
موسوى ارشد

موسوى ارشد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصول زاده

اصول زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باهرى

باهرى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افشارنيا

افشارنيا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدالهيان

عبدالهيان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهرى شوشى

طاهرى شوشى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ارجمندراد

ارجمندراد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حاجري محمدرضا

حاجري محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دينارانى

دينارانى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ياجدا سيدحسن

ياجدا سيدحسن

دبيري رياضي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حمزاوى

حمزاوى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ستاره

ستاره

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسيني فر پيمان

حسيني فر پيمان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سجادي نژاد عباس

سجادي نژاد عباس

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
انوشا علي

انوشا علي

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پاداش

پاداش

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موتاب

موتاب

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميرزاوند

ميرزاوند

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصيرى پژوه

نصيرى پژوه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

شيمي -دانشگاه جيرفت-شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوبهار محمدحسين

نوبهار محمدحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شريف نيا

شريف نيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملك حسينى

ملك حسينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ظاهرزاده

ظاهرزاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زرگر

زرگر

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى تبار

احمدى تبار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساعى

ساعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى نژادباغبان

احمدى نژادباغبان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادي برزگرزاده زهرا

مرادي برزگرزاده زهرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سبزى نژاد

سبزى نژاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
حيدرى زاد

حيدرى زاد

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يعقوبى زاده

يعقوبى زاده

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گل شكوه

گل شكوه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پاكذاتي مرتضي

پاكذاتي مرتضي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرجولا فايزه

ميرجولا فايزه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
وفايى زاده

وفايى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرعلى

شيرعلى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عنايت الله

عنايت الله

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مختاري چهاربري علي

مختاري چهاربري علي

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
چهل گامي شيرين

چهل گامي شيرين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بازيره محمد

بازيره محمد

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شريفي حسام الدين

شريفي حسام الدين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمي زاده مريم السادات

فاطمي زاده مريم السادات

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرج نژادي سينا

فرج نژادي سينا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تنانى

تنانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسيوندزاهدى

حسيوندزاهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساجدى خواه

ساجدى خواه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبداله پهلوان

عبداله پهلوان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كايدخورده

كايدخورده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فروغيان محسن

فروغيان محسن

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كايدخورده كيوان

كايدخورده كيوان

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سجادي زاده سميرا

سجادي زاده سميرا

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كايدخورده مريم

كايدخورده مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سبزي نانوا فرشاد

سبزي نانوا فرشاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مير محمد

مير محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
چراغي هيودي محمد

چراغي هيودي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمان علي

زمان علي

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بادروج محمد

بادروج محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شعبانپورفولادى

شعبانپورفولادى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجب زاده

رجب زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفائى نژاد

صفائى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رنگرز

رنگرز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پنبه زن

پنبه زن

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پاداري الياسي عظيم

پاداري الياسي عظيم

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيدي سيده مهتاب

سيدي سيده مهتاب

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدعلي زاده مهسا

محمدعلي زاده مهسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
رعنايى فر

رعنايى فر

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى ليوسى

عباسى ليوسى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حق خواه

حق خواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيخ على نجف آبادى

شيخ على نجف آبادى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقرسياه منصورى

باقرسياه منصورى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عيسوندزمانى

عيسوندزمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نعمت بخش

نعمت بخش

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجدى

مجدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تابان فر محمدمهدي

تابان فر محمدمهدي

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خاضعي نيا محسن

خاضعي نيا محسن

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عيسوند زهرا

عيسوند زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاهدي مهسا

شاهدي مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاظمي سيده شادان

كاظمي سيده شادان

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پورنصيرى

پورنصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داودوند

داودوند

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نصرتيان

نصرتيان

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حجتي فرد رضا

حجتي فرد رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميدي عاطفه

اميدي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حبيبي مقدم نازنين

حبيبي مقدم نازنين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شامديل

شامديل

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حياتى مقدم

حياتى مقدم

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هدايتى راد

هدايتى راد

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زرچغائى

زرچغائى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهروزى نسب

بهروزى نسب

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انجيلى

انجيلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامى تونى

غلامى تونى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيريان پاپى

شيريان پاپى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رجبى فرد

رجبى فرد

اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عالي نسب عاطفه

عالي نسب عاطفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوشا امين

كوشا امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفري مسعود

جعفري مسعود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لوكه عليخان مينا

لوكه عليخان مينا

تاريخ -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
توكلي راد فاطمه

توكلي راد فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حلوائى نتاج

حلوائى نتاج

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رجب زاده دزفولى

رجب زاده دزفولى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصولى دزفولى

اصولى دزفولى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسفيان دزفولى نژاد

يوسفيان دزفولى نژاد

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علم چي زهرا

علم چي زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوهرزاده ارمين

جوهرزاده ارمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرورزاده دزفولي امين

سرورزاده دزفولي امين

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تبرك پور سيدكاميار

تبرك پور سيدكاميار

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدي محمدحسن

احمدي محمدحسن

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شادبخش ساجده

شادبخش ساجده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غايب پناه

غايب پناه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفائى نيا

صفائى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زاده حسين

زاده حسين

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيلى سزارى

اسماعيلى سزارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جميل

جميل

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خالكى

خالكى

فيزيك -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وثوقى نژاد

وثوقى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاك روان

پاك روان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى آزاد

جعفرى آزاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمصامى پور

صمصامى پور

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيادت

سيادت

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زاهدكاظمي الهه

زاهدكاظمي الهه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايماني نسب مهرداد

ايماني نسب مهرداد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحي فرشاد

فتحي فرشاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصرت پناه

نصرت پناه

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حقي پور ارام

حقي پور ارام

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوزي عارف

جوزي عارف

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرناسى

كرناسى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بوذرجمهرى

بوذرجمهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ارجمندمنش

ارجمندمنش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارپورچهاربرى

مختارپورچهاربرى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهرشاد

مهرشاد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شلال نژاد

شلال نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موذن نژاد

موذن نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوكارزاده

جوكارزاده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرى تونى

حيدرى تونى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرى عديوى

قنبرى عديوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خيرآبادى

خيرآبادى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معظمى نژاد

معظمى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهزاده صفوى

شاهزاده صفوى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلمبر

قلمبر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرامرزى نيا

فرامرزى نيا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائي اصيل مسعود

رضائي اصيل مسعود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيداشرفي سيده حورا

سيداشرفي سيده حورا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تابش فر فرشاد

تابش فر فرشاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشم پوريان محمدحسين

هاشم پوريان محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دشتي پور عرفان

دشتي پور عرفان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عيسى زاده

عيسى زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شايق ميلاد

شايق ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زياقمي محمد

زياقمي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چرم برزاده سرور

چرم برزاده سرور

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سرتيپي زاده عليرضا

سرتيپي زاده عليرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى فرد

موسوى فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پوس آشكن

پوس آشكن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رشيدى زاده

رشيدى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديناروند

ديناروند

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرتضى پور

مرتضى پور

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى زارع

غفارى زارع

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورمحموديان

پورمحموديان

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعيان

شفيعيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذبيحي احسان

ذبيحي احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجي وند ايمان

حاجي وند ايمان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سفيدگر صادق

سفيدگر صادق

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطاني پور نسرين

سلطاني پور نسرين

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيدي فر مريم

سعيدي فر مريم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صاحبي نژاد مهشيد

صاحبي نژاد مهشيد

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خادم علي سعيد

خادم علي سعيد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوادي اميد

جوادي اميد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موذنيان

موذنيان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاينده پور

پاينده پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روغنى

روغنى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس حويزاوى

عباس حويزاوى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عيسوندچراغى

عيسوندچراغى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زادعبداله

زادعبداله

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على دادى قلعه عبدشاهى

على دادى قلعه عبدشاهى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ياقوت وند

ياقوت وند

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سامرى

سامرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاپى سياه زاده

پاپى سياه زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خادم الرسول

خادم الرسول

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ديناروندكهنكى

ديناروندكهنكى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معينى راد

معينى راد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زادگان

زارع زادگان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دلدار

دلدار

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرشاد

مهرشاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرساق دزفولى

مرساق دزفولى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چراغي پور محمد

چراغي پور محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلام پور محمد

اسلام پور محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانبخش

جهانبخش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضازاده كهنكى

رضازاده كهنكى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علوى

علوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصلحى پور

مصلحى پور

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اردوزاده

اردوزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهربانونژاد

شهربانونژاد

مهندسي برق -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ليمن

ليمن

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاشا پرنيان

پاشا پرنيان

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گل پيچي حامد

گل پيچي حامد

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلانترى اسلامى

كلانترى اسلامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويش رضازاده

درويش رضازاده

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانى فرد

احسانى فرد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باغستانى

باغستانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهنامى مقدم

بهنامى مقدم

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرجادي راد فرنوش

فرجادي راد فرنوش

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عصاره محمد

عصاره محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقويان افرين

تقويان افرين

صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ملكى

ملكى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قپانچيان

قپانچيان

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گلاوى

گلاوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آقاوندى

آقاوندى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آذرباد

آذرباد

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ياقوت نژاد نوشين

ياقوت نژاد نوشين

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
منصوري سيدنويد

منصوري سيدنويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برومندنيا

برومندنيا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوركرم

پوركرم

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مسعودى پور

مسعودى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شلاگه منصور

شلاگه منصور

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ذاكرنژاد عاطفه

ذاكرنژاد عاطفه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صميمى فر

صميمى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احسانى خواه

احسانى خواه

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
راثى

راثى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعادتي شادي

سعادتي شادي

صنايع دستي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
قلاوند

قلاوند

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شرنگ

شرنگ

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورنادرى

پورنادرى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرام پور

بهرام پور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهام نسيم

شهام نسيم

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فيروزبخت علي

فيروزبخت علي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عنايت اللهى

عنايت اللهى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسدى زاده سقا

اسدى زاده سقا

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
درياكش

درياكش

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
گوروئى عملجات

گوروئى عملجات

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جميلى نژاددزفولى

جميلى نژاددزفولى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گلخواه

گلخواه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسين وند

حسين وند

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برنجكونژاد

برنجكونژاد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى احمدفداله

حسينى احمدفداله

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جمشيديان

جمشيديان

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پورصبوري سامان

پورصبوري سامان

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
علامه

علامه

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
علامه

علامه

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عشيرى

عشيرى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:25:50 PM
Menu