قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قادراباد

كاظمي مهدي

كاظمي مهدي

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خسروانيان ندا

خسروانيان ندا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيخعلى

شيخعلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسروانيان

خسروانيان

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروانيان الناز

خسروانيان الناز

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوگري غلامرضا

بوگري غلامرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروانيان

خسروانيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيروانى شيرى

شيروانى شيرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهراميان سارا

بهراميان سارا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خسروان اصلى

خسروان اصلى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هاشمي شيري عليرضا

هاشمي شيري عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:07:37 AM
Menu