كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كوار

مريخى

مريخى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ارجمندباغاني سبحان

ارجمندباغاني سبحان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايزدى بوركى

ايزدى بوركى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابوالحسن بيگى

ابوالحسن بيگى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
همتي عباس

همتي عباس

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزى جعفرلو

نوروزى جعفرلو

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كارگركواري محسن

كارگركواري محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيك عهدهكواني ميلاد

نيك عهدهكواني ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرخنده نوروزاني معصومه

فرخنده نوروزاني معصومه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعمتى طسوجى

نعمتى طسوجى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زاهديان نژاد

زاهديان نژاد

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميدي صمد

اميدي صمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
يارى

يارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رهنماتبار قاسم

رهنماتبار قاسم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:26:25 PM
Menu