ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ماهدشت /مردآباد

حسابى

حسابى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
چهارراهى

چهارراهى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بدري بچه اباد حميده

بدري بچه اباد حميده

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قدرتى

قدرتى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاكباز

خاكباز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوادممتاز

جوادممتاز

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرامتكار مسعود

كرامتكار مسعود

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سليمان زاده

سليمان زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 10:08:36 AM
Menu