رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رودان

محترم زاده

محترم زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
قاسمي سحر

قاسمي سحر

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
جمعه زاده كنتكاني مهدي

جمعه زاده كنتكاني مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رهرواني معصومه

رهرواني معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محسنى كوهى

محسنى كوهى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ياوري انسيه

ياوري انسيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كريمي حسام

كريمي حسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
محمد ابادى

محمد ابادى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
نصرتي ابوالفضل

نصرتي ابوالفضل

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد سروش

فلاح نژاد سروش

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جاودانيان

جاودانيان

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
سهراب زاده

سهراب زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كمالي سجاد

كمالي سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
داورى

داورى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تشكرى

تشكرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهزادى بيكاه

بهزادى بيكاه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بلاغى

بلاغى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معتمدى دهبارز

معتمدى دهبارز

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نجفي مظاهر

نجفي مظاهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلام پور مهرانگيز

غلام پور مهرانگيز

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سالاري ناصراباد ام البنين

سالاري ناصراباد ام البنين

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شمس الدينى

شمس الدينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تركى زاده

تركى زاده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ضيايي برنطين سجاد

ضيايي برنطين سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پروري عليرضا

پروري عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
درويشي منصوره

درويشي منصوره

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
باراني محبوبه

باراني محبوبه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مرشدى زاده

مرشدى زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
داورى

داورى

علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ضمير پناه

ضمير پناه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رييسي اسما

رييسي اسما

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
راهبر

راهبر

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داورى

داورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داورى

داورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رهروان

رهروان

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قنبري ابوالفضل

قنبري ابوالفضل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذاكري نژادكهنشوييه الهه

ذاكري نژادكهنشوييه الهه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلامشاهى

غلامشاهى

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زعيمى

زعيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسف زاده كوهستانى

يوسف زاده كوهستانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يزدان پناه معصومه

يزدان پناه معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خشكاب

خشكاب

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زبيري سرجوييه اقدس

زبيري سرجوييه اقدس

دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رنجبري نسيبه

رنجبري نسيبه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خاكسار

خاكسار

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سالار دهگل كن

سالار دهگل كن

علوم قران وحديث -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شريفي نعيمه

شريفي نعيمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حاجبى سكل

حاجبى سكل

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدي پاكوه طاهره

احمدي پاكوه طاهره

دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانشيان مهرافروز

دانشيان مهرافروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاودان

جاودان

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علوى پور

علوى پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جاودان

جاودان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاندل

خاندل

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح نژاد منيره

فلاح نژاد منيره

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابديني ستار

عابديني ستار

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شناورى

شناورى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توهند

توهند

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جاودان

جاودان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چكاوه حميد

چكاوه حميد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بارانى

بارانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كهوري زاده احمدي كلثوم

كهوري زاده احمدي كلثوم

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرقاني معزاباد كوثر

فرقاني معزاباد كوثر

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمى سعادتى

قاسمى سعادتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين پور رودانى

حسين پور رودانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى زاده

صالحى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جاودان

جاودان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سالارى نسب

سالارى نسب

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:56:32 AM
Menu