خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خورموج

عليزاده مريم

عليزاده مريم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادي محمد

مرادي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بحريني عباس

بحريني عباس

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدري مريم

حيدري مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رزمى

رزمى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميمنى

ميمنى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسيني حسين

حسيني حسين

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفي نژاد محمدتقي

صفي نژاد محمدتقي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نمازي عبدالرحمن

نمازي عبدالرحمن

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تنو

تنو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساوجى

ساوجى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرى على قبادلو

صفرى على قبادلو

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهادري فرزانه

بهادري فرزانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مومني پور زهرا

مومني پور زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمى

جمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قائدى

قائدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذربخش

آذربخش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قحطان

قحطان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سياهو محمدرضا

سياهو محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كردوانى

كردوانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درليك

درليك

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاريابى

پاريابى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حمادى

حمادى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمي عليرضا

ابراهيمي عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدي علي

محمدي علي

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چاهشورى

چاهشورى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سقائى

سقائى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فقيه

فقيه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:26:56 PM
Menu