ايوانكي

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ايوانكي

زراعت كاران

زراعت كاران

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اشتري مريم

اشتري مريم

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
وادوني عرفانه

وادوني عرفانه

كارشناسي فرش -دانشگاه هنرتهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
5/29/2023 3:44:20 AM
Menu