سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سامان

مسيبي ساماني

مسيبي ساماني

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

8سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
دهقانى سامانى

دهقانى سامانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
درخشان ساماني سپيده

درخشان ساماني سپيده

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مظاهرى چم چنگى

مظاهرى چم چنگى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحيمي شورابي مريم

رحيمي شورابي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خليلي ساماني اميرمجتبي

خليلي ساماني اميرمجتبي

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهارلوسامانى

بهارلوسامانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشراقى سامانى

اشراقى سامانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرامى سامانى

بهرامى سامانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يزدانى چمزينى

يزدانى چمزينى

مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كارگرساماني محبوبه

كارگرساماني محبوبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
گل محمدي ساماني ايدا

گل محمدي ساماني ايدا

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
بهرامى سامانى

بهرامى سامانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شيخ سامانى

شيخ سامانى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نادرى سامانى

نادرى سامانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهارلوء

بهارلوء

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محبى چم خرمى

محبى چم خرمى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مولوى وردنجانى

مولوى وردنجانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيخ سامانى

شيخ سامانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهالوهوره علي

بهالوهوره علي

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مظاهري چم چنگي حميدرضا

مظاهري چم چنگي حميدرضا

باستانشناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يزداني ندا

يزداني ندا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدزاده سامانى

حيدزاده سامانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرب چم خليفه

عرب چم خليفه

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كبيرى سامانى

كبيرى سامانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيكوفر

نيكوفر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
درخشان سامانى

درخشان سامانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگري سوادجاني فاطمه

عسگري سوادجاني فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
انصارى سامانى

انصارى سامانى

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شابگى سامانى

شابگى سامانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفرى چم خليفه

جعفرى چم خليفه

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:27:46 PM
Menu