مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مروست

خبري فاطمه

خبري فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

مديريت مالي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كارگريان مروستي محمدعلي

كارگريان مروستي محمدعلي

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 12:07:29 PM
Menu