خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خاتم

فلاحتى

فلاحتى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-شبانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فياضي زاده زينب

فياضي زاده زينب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پور محمدى

پور محمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دهقان زاده

دهقان زاده

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ثقفى

ثقفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تقديرى

تقديرى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورتيموري سميه

پورتيموري سميه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آغاز

آغاز

علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان هراتى

دهقان هراتى

تاريخ -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتحى نژاد

فتحى نژاد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سهاميان هراتي فاطمه

سهاميان هراتي فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:26:57 PM
Menu