شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شهرك مهاجران

معرفتي پور مهديه

معرفتي پور مهديه

صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
مختارى

مختارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابري رضا

صابري رضا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مختاري افشين

مختاري افشين

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جيريائى شراهى

جيريائى شراهى

علوم تربيتي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيلي سيده سارا

اسماعيلي سيده سارا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گل محمدي شهريار

گل محمدي شهريار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقان دوست

دهقان دوست

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عرفاني پوريا

عرفاني پوريا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كرم وندى

كرم وندى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
باوى

باوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 9:49:13 AM
Menu