آق‌قلا

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر آق‌قلا

قرنجيق متين

قرنجيق متين

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدالق عبدالبصير

محمدالق عبدالبصير

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وكيلى

وكيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سقر

سقر

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قرنجيگ محمد

قرنجيگ محمد

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرخى

آرخى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قانقرمه التن

قانقرمه التن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كركز بهاره

كركز بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امانزاده سيد ساميه

امانزاده سيد ساميه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پقه

پقه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميربخش

اميربخش

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيرمحمدلى

شيرمحمدلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيرا

پيرا

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارخي سحر

ارخي سحر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرخى

آرخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آق ء

آق ء

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اودك

اودك

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قره داشلى

قره داشلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيرا

پيرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مصطفى ئى

مصطفى ئى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طعنه

طعنه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پقه

پقه

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اونق

اونق

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گلء

گلء

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 2:42:22 PM
Menu