بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بندرتركمن

بشاورد

بشاورد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كاغذي مبينا

كاغذي مبينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كم‌

كم‌

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ارون احسان

ارون احسان

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هيجاني حمزه

هيجاني حمزه

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجفي سعيده

نجفي سعيده

دبيري رياضي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علاقي پريسا

علاقي پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تعاوني شايسته

تعاوني شايسته

دبيري علوم اجتماعي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كاغذى

كاغذى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شادكام مهران

شادكام مهران

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اعتمادى فر

اعتمادى فر

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شربتى نوكنده

شربتى نوكنده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيخ پور

شيخ پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اخوندي محمد

اخوندي محمد

دبيري شيمي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزا پور زرندينى

ميرزا پور زرندينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خطيبى

خطيبى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زاودى

زاودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
علاقي فرشاد

علاقي فرشاد

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كمي طيبه

كمي طيبه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نورياني ماريه

نورياني ماريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طاهري توماچ ميلاد

طاهري توماچ ميلاد

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ايري سميرا

ايري سميرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احرارى فندخت

احرارى فندخت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قزل

قزل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كر عبدالمجيد

كر عبدالمجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كتولى

كتولى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زاهدي سرشت اي ناز

زاهدي سرشت اي ناز

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
توماج پور رحيمه

توماج پور رحيمه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدوي ياسمن

عبدوي ياسمن

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قرباني زاده گلناز

قرباني زاده گلناز

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سقلي مينا

سقلي مينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حميديان

حميديان

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بدراقى

بدراقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجي سردار مينا

حاجي سردار مينا

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توماج

توماج

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صافي فهيمه

صافي فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قوجقى

قوجقى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمى

كمى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طريك مايسا

طريك مايسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كر معصومه

كر معصومه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشار بهزاد

افشار بهزاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قروئى

قروئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اونق

اونق

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاطار

طاطار

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوبتى

نوبتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كر‌

كر‌

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاتار

تاتار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي استراباد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كر‌

كر‌

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بردى محمدى كرد

بردى محمدى كرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوسلي ارمان

كوسلي ارمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيار الهام

عيار الهام

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
يلقي شهلا

يلقي شهلا

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شافعى

شافعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى كلته

احمدى كلته

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قزل

قزل

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چولاك

چولاك

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصيرى قرنجيك

نصيرى قرنجيك

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نزهتي سورن

نزهتي سورن

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد امين

فلاح نژاد امين

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امان محمدى

امان محمدى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدايورديانى

خدايورديانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قره قول

قره قول

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كر علي

كر علي

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اونق

اونق

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سقلى

سقلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورخدر خديجه

پورخدر خديجه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوسلى

كوسلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صافي محمد

صافي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارخي احمد

ارخي احمد

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داداش پور

داداش پور

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نور گلدى

نور گلدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاويز

پاويز

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اونق

اونق

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيك پور شريفه

نيك پور شريفه

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اونق مارال

اونق مارال

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاكف

عاكف

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قزل

قزل

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طاطار

طاطار

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ايري احسان

ايري احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تراج نژاد

تراج نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاووسى

طاووسى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نورگلدى

نورگلدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آذيش

آذيش

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نادر زاده

نادر زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي استراباد-گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كم‌

كم‌

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ايرى

ايرى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كلته پريسا

كلته پريسا

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پورقاز

پورقاز

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيبانى

شيبانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاسملى

حاسملى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:13:51 AM
Menu