روانسر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر روانسر

سليمي نيا بلال

سليمي نيا بلال

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
علي ويسي سارا

علي ويسي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بزماورد

بزماورد

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
كريمي شيلان

كريمي شيلان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
فتحى زالوابى

فتحى زالوابى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريمي مبين

كريمي مبين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عزيزي ميلاد

عزيزي ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ايران پوري مهدي

ايران پوري مهدي

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدي پوريا

محمدي پوريا

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ميراني سيدمبين

ميراني سيدمبين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدي شهريار

احمدي شهريار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدي حمزه

احمدي حمزه

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سله كاني پوريا

سله كاني پوريا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نمدى قلعه

نمدى قلعه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادي زينب

مرادي زينب

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عمر ملى

عمر ملى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدي تپه زردي پويا

محمدي تپه زردي پويا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الياسي سرزلي احسان

الياسي سرزلي احسان

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نادرى نسب

نادرى نسب

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدي الهام

محمدي الهام

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاهمرادى

شاهمرادى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالي عبدالباسط

جلالي عبدالباسط

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امجدي مبين

امجدي مبين

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهبازي نوشين

شهبازي نوشين

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى قلعه

عبدى قلعه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخ عبداله

شيخ عبداله

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتحى كندوله

فتحى كندوله

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مطاعى

مطاعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى زاده

محمدى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پناه

على پناه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورحسينى

پورحسينى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهسواري سميرا

شهسواري سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى سراب

محمدى سراب

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعي تيراني ارسلان

زارعي تيراني ارسلان

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعى تيرانى

زارعى تيرانى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى بى ابرى

احمدى بى ابرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 6:12:32 PM
Menu