مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مس سرچشمه

رحيم پور

رحيم پور

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زيدابادي نژاد محمد

زيدابادي نژاد محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميري نژاد سينا

اميري نژاد سينا

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بردان

بردان

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيفيان

سيفيان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:09:59 PM
Menu