نگار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نگار

اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
5/29/2023 2:31:30 AM
Menu