راين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر راين

گرويي ساردو محمد

گرويي ساردو محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريمي نژاد مهديه

كريمي نژاد مهديه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قربانى پور

قربانى پور

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شريفى راينى

شريفى راينى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى راينى

ميرزائى راينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبرى نسب

رنجبرى نسب

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجب قانع راينى

رجب قانع راينى

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نصري رايني زهرا

نصري رايني زهرا

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دادگر

دادگر

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سادات حسيني گروه سيدعلي

سادات حسيني گروه سيدعلي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدلى نژاد گروهى

عبدلى نژاد گروهى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افضلى گروه

افضلى گروه

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دولتى راينى

دولتى راينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آبدوغى

آبدوغى

اماروكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدلى نژاد گروهى

عبدلى نژاد گروهى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/29/2023 2:36:13 AM
Menu