فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فريدونشهر

رضائي معصومه

رضائي معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
دارچياني عليرضا

دارچياني عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اصلاني ياسين

اصلاني ياسين

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جديدي رضا

جديدي رضا

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نكوخو

نكوخو

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لچيناني امين

لچيناني امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آدينه

آدينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوي سيده مليحه

موسوي سيده مليحه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اصلاني طيبه

اصلاني طيبه

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 12:41:21 AM
Menu