فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فراشبند

زارع فاطمه

زارع فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اموزگار فاطمه

اموزگار فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
صبور

صبور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
نصيري حسين

نصيري حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
رنجبرزاده

رنجبرزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جوكار محدثه

جوكار محدثه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
محسنيان

محسنيان

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آقايى كوهى

آقايى كوهى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ميرزايى فراشبندى

ميرزايى فراشبندى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نادر پور كوهى

نادر پور كوهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عاليشوندى

عاليشوندى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نادرپور كوهى

نادرپور كوهى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاوياني محمدعلي

كاوياني محمدعلي

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاوياني محمد

كاوياني محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدي احمدرضا

محمدي احمدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نادرپوركوهي احسان

نادرپوركوهي احسان

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضايى نوجينى

رضايى نوجينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوشادى

نوشادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوشادى

نوشادى

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى علم دارلو

حيدرى علم دارلو

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورترك

پورترك

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روئين تن

روئين تن

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غريبى

غريبى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاوياني فهيمه

كاوياني فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمي پروين

كريمي پروين

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غلامي حقيقي حسن

غلامي حقيقي حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ويسي فراشبندي ارش

ويسي فراشبندي ارش

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيمى رضائى

رحيمى رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميري مصيب

اميري مصيب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مزارعي علي

مزارعي علي

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لاجوردي اصل محمدقاسم

لاجوردي اصل محمدقاسم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوراسمي جاني ابادي مهوش

پوراسمي جاني ابادي مهوش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بذرگرلوكوهى

بذرگرلوكوهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذوالفقارلو كوهى

ذوالفقارلو كوهى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرپورى

اميرپورى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروينى

پروينى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاليشوندى

عاليشوندى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر علي

رنجبر علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقاني محمدرضا

دهقاني محمدرضا

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مزارعي پريسا

مزارعي پريسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى اسلام لو

احمدى اسلام لو

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوكار راضيه

جوكار راضيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرزائيان

ميرزائيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى پور

اميرى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عاليشوندى

عاليشوندى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظرى فر

نظرى فر

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى علمدارلو

مرادى علمدارلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهرابى كوهى

مهرابى كوهى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبري علم دارلو امنه

اكبري علم دارلو امنه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدي سيدرضا

احمدي سيدرضا

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذبيحي زهرا

ذبيحي زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آقائى كوهى

آقائى كوهى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريف زاد

شريف زاد

راهنمايي ومشاوره -موسسه غيرانتفاعي شاهرود - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوشادى

نوشادى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشيار ناهيد

هوشيار ناهيد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جمالى

جمالى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خنجرى

خنجرى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روستا

روستا

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جمشيدي مريم

جمشيدي مريم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
قائمى نيا

قائمى نيا

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومى هيبت لو

معصومى هيبت لو

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمشيدي ارش

جمشيدي ارش

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راحت طلب

راحت طلب

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باقرى نژاد

باقرى نژاد

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسيني محمد

حسيني محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قياسى

قياسى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرپور

اميرپور

فيزيك -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرحيدرى

اميرحيدرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قبادي ليلا

قبادي ليلا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:06:16 AM
Menu