سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سپيدان

عربى

عربى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:47:11 PM
Menu