فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فرديس

تاروردي زاده سحر

تاروردي زاده سحر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خبازهاشمي امين

خبازهاشمي امين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ايماني لنگه بيز

ايماني لنگه بيز

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسن پور عرفان

حسن پور عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ايزدفر

ايزدفر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نوروزي محمد

نوروزي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علي رضائي محمدجواد

علي رضائي محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كريمي رينه اميرحسين

كريمي رينه اميرحسين

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نورمحمدي عليرضا

نورمحمدي عليرضا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
قمري زمهرير

قمري زمهرير

فيزيك -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خلج

خلج

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صبوروح وحيد نازنين

صبوروح وحيد نازنين

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نورعلي زاده رضا

نورعلي زاده رضا

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آبابائى

آبابائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عظيمي حامد

عظيمي حامد

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اسمعىل زاده

اسمعىل زاده

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودزاده رقيه

محمودزاده رقيه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
احمدي پورحسنعلي ده نيما

احمدي پورحسنعلي ده نيما

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لطافت

لطافت

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
روحي كجل زهرا

روحي كجل زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدي رضا

محمدي رضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زنگنه مهدي

زنگنه مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابوالفضلي حسنارودي سليمه

ابوالفضلي حسنارودي سليمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدالمالكي نيما

عبدالمالكي نيما

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جگروند

جگروند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غيبي پرستو

غيبي پرستو

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قهرماني تپه حميد

قهرماني تپه حميد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيراكبرى

شيراكبرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ارين هديه

ارين هديه

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صفري مرتضي

صفري مرتضي

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بابانژاد واجارگاه

بابانژاد واجارگاه

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حريرفروش

حريرفروش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چيت ساززاده احمدي فائزه

چيت ساززاده احمدي فائزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارى بهبهانى زاده

افشارى بهبهانى زاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فولادشكن مهلا

فولادشكن مهلا

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خاكى فيروز

خاكى فيروز

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدي علي

عبدي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدي حسين

عبدي حسين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صميمي چوكامي ساره

صميمي چوكامي ساره

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
يزدانى نژاد

يزدانى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غزنه ئى

غزنه ئى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجفي سپهر

نجفي سپهر

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غلامى زاده

غلامى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نصرتي قره كوشن يوسف

نصرتي قره كوشن يوسف

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملكي طاهره

ملكي طاهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدي راحله

محمدي راحله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سنگ كش اشگفت شوشتر

سنگ كش اشگفت شوشتر

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبادي ناصر

عبادي ناصر

مديريت دولتي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برديده فاطمه

برديده فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معدنچي نگار

معدنچي نگار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناصري جعفراباد زهرا

ناصري جعفراباد زهرا

تاريخ -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مشهدى رمضانى

مشهدى رمضانى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

دبيري فيزيك -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميروارثى

اميروارثى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليپور كهرانى

عليپور كهرانى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورى سانيانى

نورى سانيانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زروانى

زروانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجب زاده مصطفي

رجب زاده مصطفي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساكي سهراب

ساكي سهراب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرفاني مهران

عرفاني مهران

دبيري فيزيك -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيرومند محمدصادق

نيرومند محمدصادق

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسماعيلي كمق ايدا

اسماعيلي كمق ايدا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دشتكى

دشتكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پوراديبى

پوراديبى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدپناه شادي

محمدپناه شادي

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تركمندي الياس

تركمندي الياس

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين نژاد حليمه جانى

حسين نژاد حليمه جانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدي فاطمه

مهدي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على زاىى

على زاىى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطان محمدي حسام

سلطان محمدي حسام

مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوكاري ايمان

جوكاري ايمان

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمدي فرد اتوسا

صمدي فرد اتوسا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پرستش كارگر ارزو

پرستش كارگر ارزو

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميني النازسادات

اميني النازسادات

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كرىمى

كرىمى

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افضل زاده

افضل زاده

شيمي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى اوماسلان سفلى

قاسمى اوماسلان سفلى

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مظفرى هشتچين

مظفرى هشتچين

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق جو

حق جو

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پالايش -خميني شهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حيدرطجرى

حيدرطجرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مدبر نازنين

مدبر نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مروت ساريقيه مينا

مروت ساريقيه مينا

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امينيان پور رضوان

امينيان پور رضوان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدلي مريم

عبدلي مريم

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسمعيل ابادي رعنا

اسمعيل ابادي رعنا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضاىى لويه

رضاىى لويه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرديگ

سرديگ

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز/ - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كركى ابراهيم آبادى

كركى ابراهيم آبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليزاده قره كوشن

عليزاده قره كوشن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورنظمي سيس پيمان

پورنظمي سيس پيمان

حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدري ابر كامران

حيدري ابر كامران

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

دبيري فيزيك -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيرى انصارى

نصيرى انصارى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عندليبى

عندليبى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خديوي ازاده

خديوي ازاده

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بشيري صبا

بشيري صبا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدابادي پرستو

احمدابادي پرستو

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورعظيمي نسترن

پورعظيمي نسترن

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كردفروشاني مبينا

كردفروشاني مبينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علي پورامشل مجيد

علي پورامشل مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاه بهرامي مقدم نيلوفر

شاه بهرامي مقدم نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترابي نوشين

ترابي نوشين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داودى تبار

داودى تبار

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيت سياح

بيت سياح

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هادى عزيز

هادى عزيز

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصباح

مصباح

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيات

بيات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمي راد علي

رحيمي راد علي

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گروسي ويدا

گروسي ويدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالملكي شاهين

عبدالملكي شاهين

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدي نيلوفر

اسدي نيلوفر

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اختياري حامد

اختياري حامد

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدي پرستو

اسدي پرستو

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلوكي ريحانه

سلوكي ريحانه

روابطعمومي -موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حدادزاده محدثه

حدادزاده محدثه

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كمانى

كمانى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضرابى ها

ضرابى ها

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اوتادى

اوتادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عالمى مكرم

عالمى مكرم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاه حسينى خلجانى

شاه حسينى خلجانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كشاورز رضايى

كشاورز رضايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الميرى

الميرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى صابر

سليمانى صابر

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل محمدي حسن

گل محمدي حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورغلامي مركيه سميه

پورغلامي مركيه سميه

فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبداللهي فاطمه

عبداللهي فاطمه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاتمي مقدم كلور سيده زهرا

خاتمي مقدم كلور سيده زهرا

علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدي سحر

احمدي سحر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدخانى غياثوند

محمدخانى غياثوند

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عابدينى داخل

عابدينى داخل

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رهاننده لفمجانى

رهاننده لفمجانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قبادى زردآلويى

قبادى زردآلويى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطانى وايقان

سلطانى وايقان

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشم پور مهران

هاشم پور مهران

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى قوشخانه

نجفى قوشخانه

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليدوستى

عليدوستى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محبتي نيا مينا

محبتي نيا مينا

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمي علي

كريمي علي

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مكوكي محدثه

مكوكي محدثه

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داغستانى كهنه شهرى

داغستانى كهنه شهرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كلى وند

كلى وند

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تك ا

تك ا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقدم معصومه

مقدم معصومه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاسمي تيرابادي مريم

قاسمي تيرابادي مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرسته

پرسته

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فيضى نژاد

فيضى نژاد

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نديمى

نديمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عقبائى

عقبائى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجار

نجار

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نجاتى

نجاتى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين پوركوجل

حسين پوركوجل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوراكبرى

پوراكبرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصرآبادى

نصرآبادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بستان منش

بستان منش

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بساك

بساك

فيزيك -دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خالقي سعيد

خالقي سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كاظمي تهراني حامد

كاظمي تهراني حامد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عفتى

عفتى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيرك آبادى

بيرك آبادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز/ - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

علوم كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
معيرى

معيرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دقيق

دقيق

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي مارليك -نوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 10:31:58 PM
Menu