ايوانكي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ايوانكي

كاظمى

كاظمى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مشيرى

مشيرى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/3/2023 5:34:11 PM
Menu