هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر هفشجان

فروزنده

فروزنده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شيخ

شيخ

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ارزانش

ارزانش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رمضاني هفشجاني روزبه

رمضاني هفشجاني روزبه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
كيواني هفشجاني علي

كيواني هفشجاني علي

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حيدري مهسا

حيدري مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزاخاني صديقه

ميرزاخاني صديقه

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقي زاده هفشجاني سودابه

تقي زاده هفشجاني سودابه

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فروزنده

فروزنده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيوانى

كيوانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خيبري هفشجاني سحر

خيبري هفشجاني سحر

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيواني هفشجاني نگين

كيواني هفشجاني نگين

صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
اسماعيلي هفشجاني راضيه

اسماعيلي هفشجاني راضيه

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عالى پور

عالى پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:06:22 PM
Menu