شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهرك مهاجران

نجفي علي

نجفي علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

فيزيك -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مالكى ثانى ملكى

مالكى ثانى ملكى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روشنايى

روشنايى

شيمي -دانشگاه اراك - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/9/2023 4:06:12 AM
Menu