سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سقز

خاكي ارش

خاكي ارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عزيزي نگار

عزيزي نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمدي محسن

محمدي محسن

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
احمدياني الهام

احمدياني الهام

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امين نژاد ئامانج

امين نژاد ئامانج

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
دوستكام گلشن

دوستكام گلشن

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عبدخدا سحر

عبدخدا سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ياسيني شاهو

ياسيني شاهو

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسني مرخز ياسمن

حسني مرخز ياسمن

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آريانى

آريانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمدپور نرگس

محمدپور نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
راست خديو

راست خديو

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وكيليان فردوس

وكيليان فردوس

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

هنر
فلاحي افسانه

فلاحي افسانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ديبائى

ديبائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حيدريان محمدرضا

حيدريان محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كاميار شبنم

كاميار شبنم

عكاسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
سليم زاده سامان

سليم زاده سامان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سرسيفي پرستو

سرسيفي پرستو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدري طاهر

حيدري طاهر

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صابرى طالجار

صابرى طالجار

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدي سوران

محمدي سوران

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حمدي قوجه زانيار

حمدي قوجه زانيار

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مولودپور اياقچى

مولودپور اياقچى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسينى على مرده

حسينى على مرده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سليماني شلير

سليماني شلير

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
سليمانى

سليمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدالحسيني اوات

عبدالحسيني اوات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نعمتيان پژمان

نعمتيان پژمان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيه كامل

سيه كامل

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موسوي ارسلان

موسوي ارسلان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
لطفي نيا اشكان

لطفي نيا اشكان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نارنجيان

نارنجيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدزاده اصل

احمدزاده اصل

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برونوس جواد

برونوس جواد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدخدا شهريار

عبدخدا شهريار

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حليمي ارمان

حليمي ارمان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمانپور

رحمانپور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهيمي اريا

دهيمي اريا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرجي پويا

فرجي پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گلمحمدي سميه

گلمحمدي سميه

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صوفي محمودي كاني سهراب احمد

صوفي محمودي كاني سهراب احمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفيعي سامي

رفيعي سامي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدقي پيام

صدقي پيام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلالي جمشيد

جلالي جمشيد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدي شهريار

رشيدي شهريار

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امامى

امامى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبداله پور پويا

عبداله پور پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفي اميد

يوسفي اميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالح زاده يوسف

صالح زاده يوسف

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيمائى

سيمائى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدزاده

احمدزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدرى

خدرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسنزانى

كسنزانى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليقى

خليقى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاكري پيمان

شاكري پيمان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدي ميلاد

محمدي ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نشسته دياكو

نشسته دياكو

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكي انصار

ملكي انصار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد رحمانى

سيد رحمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوين روزاحمداباد فاتح

نوين روزاحمداباد فاتح

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصراله زاده ارمان

نصراله زاده ارمان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلالي مسلم

گلالي مسلم

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحيان

فتاحيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرويز

پرويز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمديانى

محمديانى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسيني سيدهادي

حسيني سيدهادي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يحيي زاده سجاد

يحيي زاده سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميني سودابه

اميني سودابه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

تاريخ -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالكريمي جانبلاغي ادريس

عبدالكريمي جانبلاغي ادريس

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضاني ناصر

رمضاني ناصر

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

شيمي -دانشگاه اروميه - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتح اللهى

فتح اللهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ولايتى

ولايتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن زاده كردكند زانكو

حسن زاده كردكند زانكو

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ملكه زاده

ملكه زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى قشلاق

خسروى قشلاق

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپهرى نيا

سپهرى نيا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پناهنده

پناهنده

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نازدارى

نازدارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسيني سيدامير

حسيني سيدامير

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باراني نسيبه

باراني نسيبه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عليشاهى

عليشاهى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظامى

نظامى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدوى قزقاپان

مهدوى قزقاپان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدامرادى

خدامرادى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى ميشاو

حسينى ميشاو

باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
گلشنى

گلشنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مستوفى

مستوفى

علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيك بخت

نيك بخت

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رحمن پور قپلانتو

رحمن پور قپلانتو

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غزائى تموغه

غزائى تموغه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ملكي ابوالمومن ارزو

ملكي ابوالمومن ارزو

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منافى

منافى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خضري عرفان

خضري عرفان

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عزيزپور

عزيزپور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 3:08:23 PM
Menu