حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حويق


سید رضایی سیده لعیا

سید رضایی سیده لعیا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت تالش

7سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
عبادالهیان اشکان

عبادالهیان اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یحیی خطبه سرا فرهام

یحیی خطبه سرا فرهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/2/2023 11:03:22 PM
Menu