تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تالش


جعفری نژاد شهرزاد

جعفری نژاد شهرزاد

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رضوانشهر

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
حسینی سیده ماجده

حسینی سیده ماجده

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
6/5/2023 8:13:38 AM
Menu